[1]
Lyuty, T. 2021. Філософські репрезентації самості в епосі Гомера та фантасмагоричній поемі Данте. Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. 7, (Сер 2021), 78–89. DOI:https://doi.org/10.18523/2617-1678.2021.7.78-89.