(1)
Lyuty, T. Філософські репрезентації самості в епосі Гомера та фантасмагоричній поемі Данте. NZPR 2021, 7, 78-89.