Bureha, V. (2018). Розвиток гомілетики в Київській духовній академії: західні впливи та пошуки власного шляху. Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 2, 57–64. https://doi.org/10.18523/2617-16782153216