Meita, K. (2021). Проблема Іншого в сучасній західній філософії: провідні тенденції. Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 6, 58–67. https://doi.org/10.18523/2617-1678.2020.6.58-67