Tkachuk, M. (2021). Дмитро Поспєхов: філософ, психолог, богослов (до 200-річчя з дня народження). Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 7, 3–16. https://doi.org/10.18523/2617-1678.2021.7.3-16