Lyuty, T. (2021). Філософські репрезентації самості в епосі Гомера та фантасмагоричній поемі Данте. Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 7, 78–89. https://doi.org/10.18523/2617-1678.2021.7.78-89