Pastushenko, L. (2021). Дослідження історії міжконфесійних відносин на українських теренах у Київській духовній академії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 8, 60–79. https://doi.org/10.18523/2617-1678.2021.8.60-79