Netrebiak, O. (2022). Знання як образ у пізній філософії Йоганна Ґотліба Фіхте. Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, (9-10), 89–97. https://doi.org/10.18523/2617-1678.2022.9-10.89-97