Bakaiev, M. (2023). Методологічний нарис щодо сумісності розуміння Дройзена та контрфактичностей Вебера. Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, (9-10), 127–136. https://doi.org/10.18523/2617-1678.2022.9-10.127-136