Holovashchenko, S. (2022). Людина і світ у примхливому сяйві талмудичної міфології (на підставі релігієзнавчого прочитання малодослідженої праці Якима Олесницького). Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, (9-10), 147–157. https://doi.org/10.18523/2617-1678.2022.9-10.147-157