Lyuty, Taras. 2021. «Філософські репрезентації самості в епосі Гомера та фантасмагоричній поемі Данте». Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство 7 (Серпень):78-89. https://doi.org/10.18523/2617-1678.2021.7.78-89.