Pastushenko, Luidmila. 2021. «Дослідження історії міжконфесійних відносин на українських теренах у Київській духовній академії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)». Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство 8 (Листопад):60-79. https://doi.org/10.18523/2617-1678.2021.8.60-79.