Bureha, V. (2018) «Розвиток гомілетики в Київській духовній академії: західні впливи та пошуки власного шляху», Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 2, с. 57–64. doi: 10.18523/2617-16782153216.