Meita, K. (2021) «Проблема Іншого в сучасній західній філософії: провідні тенденції», Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 6, с. 58–67. doi: 10.18523/2617-1678.2020.6.58-67.