Tkachuk, M. (2021) «Дмитро Поспєхов: філософ, психолог, богослов (до 200-річчя з дня народження)», Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 7, с. 3–16. doi: 10.18523/2617-1678.2021.7.3-16.