Lyuty, T. (2021) «Філософські репрезентації самості в епосі Гомера та фантасмагоричній поемі Данте», Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 7, с. 78–89. doi: 10.18523/2617-1678.2021.7.78-89.