Pastushenko, L. (2021) «Дослідження історії міжконфесійних відносин на українських теренах у Київській духовній академії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)», Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 8, с. 60–79. doi: 10.18523/2617-1678.2021.8.60-79.