Netrebiak, O. (2023) «Знання як образ у пізній філософії Йоганна Ґотліба Фіхте», Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, (9-10), с. 89–97. doi: 10.18523/2617-1678.2022.9-10.89-97.