Bakaiev, M. (2022) «Методологічний нарис щодо сумісності розуміння Дройзена та контрфактичностей Вебера», Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, (9-10), с. 127–136. doi: 10.18523/2617-1678.2022.9-10.127-136.