Holovashchenko, S. (2022) «Людина і світ у примхливому сяйві талмудичної міфології (на підставі релігієзнавчого прочитання малодослідженої праці Якима Олесницького)», Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, (9-10), с. 147–157. doi: 10.18523/2617-1678.2022.9-10.147-157.