Bureha, V. «Розвиток гомілетики в Київській духовній академії: західні впливи та пошуки власного шляху». Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, т. 2, Грудень 2018, с. 57-64, doi:10.18523/2617-16782153216.