Meita, K. «Проблема Іншого в сучасній західній філософії: провідні тенденції». Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, вип. 6, Січень 2021, с. 58-67, doi:10.18523/2617-1678.2020.6.58-67.