Lyuty, T. «Філософські репрезентації самості в епосі Гомера та фантасмагоричній поемі Данте». Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, вип. 7, Серпень 2021, с. 78-89, doi:10.18523/2617-1678.2021.7.78-89.