Pastushenko, L. «Дослідження історії міжконфесійних відносин на українських теренах у Київській духовній академії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)». Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, т. 8, Листопад 2021, с. 60-79, doi:10.18523/2617-1678.2021.8.60-79.