Holovashchenko, S. «Людина і світ у примхливому сяйві талмудичної міфології (на підставі релігієзнавчого прочитання малодослідженої праці Якима Олесницького)». Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, вип. 9-10, Грудень 2022, с. 147-5, doi:10.18523/2617-1678.2022.9-10.147-157.