Редакційний штат

Голова редколегії, головний редактор

Вадим Менжулін, д-р філос. наук, професор, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

Редколегія

Марія Ґрація Бартоліні, Dr. habil, Міланський університет, м. Мілан, Італія

Сергій Головащенко, д-р філос. наук, доцент, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

Лариса Довга, д-р філос. наук, доцент, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

Олександр Еткінд, PhD, професор, Європейський університетський інститут, м. Флоренція, Італія

Анатолій Єрмоленко, д-р філос. наук, член-кореспондент НАН України, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Україна

Сергій Йосипенко, д-р філос. наук, ст. наук. співроб., Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Україна

Анатолій Колодний, д-р філос. наук, професор, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Україна

Саймон Крічлі, PhD, професор, Нова школа соціальних досліджень, Нью-Йорк, США

Михайло Мінаков, д-р філос. наук, доцент, Інститут Кеннана, Міжнародний науковий центр імені Вудро Вільсона, м. Вашингтон, США

Томас Немет, PhD, професор, Нью-Йоркський університет, м. Нью-Йорк, США

Яків Рабкін, PhD, професор, Монреальський університет, м. Монреаль, Канада

Марина Ткачук, д-р філос. наук, професор, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

В’ячеслав Циба, канд. філос. наук, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

Відповідальний секретар

Людмила Пастушенко, канд. філос. наук, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна

Технічний секретар

Ярина Юринець, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна