Щодо реабілітації міфу та розширення меж розумного у філософській думці ХІХ–ХХ ст.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-1678.2019.3.76-84

Ключові слова:

міф, розум, раціональність, символ, мова, «хвороба мови», Макс Мюллер, Ернст Кассирер, Сьюзен Ланґер, Людвіґ Вітґенштайн, Віденське коло, Ганс Блюменберґ

Анотація

Статтю присвячено формуванню ґрунтовної альтернативи просвітницьким та позитивістським стереотипам стосовно історичного та антропологічного статусу міфу. З цією метою розглянуто низку показових сюжетів з історії філософської думки ХІХ – ХХ ст., що дають змогу поглянути на міф як на невід’ємну частину людської розумності. Автор припускає, що реабілітація міфу є частиною загального інклюзивного процесу, що триває у філософії новітніх часів і передбачає істотне розширення меж того, що можна вважати розумним. Базу дослідження склали ідеї таких впливових мислителів та дослідників міфу, як Фридрих Шеллінґ, Макс Мюллер, Ернст Кассирер, Сьюзен Ланґер та Ганс Блюменберґ. Продемонстровано важливість лінгвістичного повороту у дослідженні міфу, здійсненого М. Мюллером, і показано, що його ідея про міф як «хворобу мови» має глибокі перетини із переосмисленням суті та призначення філософії, ініційованим Людвіґом Вітґенштайном та представниками Віденського кола. Показано, що запроваджене Е. Кассирером та його послідовницею С. Ланґер доповнення лінгвістичного виміру антропологічним і розгляд міфу як самодостатньої символічної форми веде до відмови від протиставлення міфологічного та раціонального мислення та сприяє розумінню тісного зв’язку між міфом і мовою. Незважаючи на те, що Е. Кассирер будував свою філософію символічних форм, у цілому залишаючись у межах традиції трансцендентального ідеалізму, а С. Ланґер ідеалізм відкидає, у питанні щодо міфу вони доходять схожих висновків. Із опорою на праці Г. Блюменберґа та інших дослідників продемонстровано, що реабілітація міфу і включення його у межі раціонального тісно пов’язані реабілітацією метафори як іншої форми недискурсивного виразу. Показано, що визнання міфу як неусувної частини світосприйняття сприяє глибшому розумінню природи людського мислення.

Матеріал надійшов 05.02.2019

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Oleksandr Siedin, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Аспірант кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА

Посилання

 1. Blumenberg, H. (1979). Arbeit am Mythos. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
 2. Blumenberg, H. (1998). Paradigmen zu einer Metaphorologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
 3. Bottici, С. (2007). A Philosophy of Political Myth. NY: Cambridge University Press.
 4. Cassirer, E. (1923). Philosophie der symbolischen Formen. Erster Teil: Die Sprache. Berlin: Bruno Cassirer Verlag. DOI: https://doi.org/10.1515/if-1924-0128
 5. Cassirer, E. (1944). An Essay on Man. An Introduction to a Philosophy of Human Culture. New Haven: Yale University Press.
 6. Cassirer, E. (1994). Philosophie der symbolischen Formen. Zweiter Teil: Das mythische Denken. Darmstadt: Wiss. Buchges. DOI: https://doi.org/10.28937/978-3-7873-2128-5
 7. Langer, S. (1948). Philosophy in a New Key. The New American Library.
 8. Lévi-Strauss, C. (1958). La Structure des Mythes. In C. LéviStrauss, Anthropologie structurale (pp. 227–255). Paris: Librairie Plon.
 9. Liutyi, T. V. (2007). Rozumnist Nerozumnoho [Reasonableness of Unreasonable]. Kyiv: PARAPAN [in Ukrainian].
 10. Menzhulin, V. I. (1996). Mifologicheskaia revoliutsiia v psikhoanalize [Mythological Revolution in Psychoanalysis]. Kiev: Naukova dumka [in Russian].
 11. Morgan, K. A. (2000). Myth and Philosophy from the Presocratic to Plato. Cambridge University Press.
 12. Müller, M. (1873). Introduction to the Science of Religion, with Two Essays on False Analogies, and the Philosophy of Mythology. London: Longmans, Green, and Co.
 13. Müller, M. (1885). Lectures on the Science of Language. London: Longmans, Green, and Co. Renger, A.-B. (2014). Between History and Reason: Giambattista Vico and the Promise of Classical Myth. Journal of Cultural and Religious Theory, 38–52.
 14. Schelling, F. W. (1859). Philosophie der Kunst. Stuttgart: Cotta.
 15. Schlick, M. (1932). The Future of Philosophy. College of the Pacific Publications in Philosophy, 117–134.
 16. Urban, W. M. (1939). Language and Reality; the Philosophy of Language and the Principles of Symbolism. London: The Macmillan Co.
 17. Wegener, P. (1885). Untersuchungen ueber die Grundfragen der Sprachlebens. Halle: Max Niemeyer.
 18. Wittgenstein, L. (1922). Logisch-philosophische Abhandlung. London: Kegan Paul. Retrieved from https://people.umass.edu/klement/tlp/tlp.pdf?fbclid=IwAR0a8TUh89Zrpdhpo1uefGiy8YQByFcZbEUFxW2kxY2Qp1v05tQasqlGcqk.
 19. Wittgenstein, L. (1999). Philosophische Untersuchungen. Oxford: Blackwell Publishers.

##submission.downloads##

Як цитувати

Siedin, O. (2019). Щодо реабілітації міфу та розширення меж розумного у філософській думці ХІХ–ХХ ст. Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 3, 76–84. https://doi.org/10.18523/2617-1678.2019.3.76-84