Релігієзнавчі мотиви у творчості професора Київської духовної академії Володимира Рибінського (на підставі праці «Древнееврейская суббота»)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-1678.2020.6.89-99

Ключові слова:

Біблія, біблійні студії, релігієзнавчі студії, Київська духовна академія, Володимир Рибінський

Анотація

Стаття демонструє досвід релігієзнавчого прочитання знакової праці видатного київського біблієзнавця-академіста кінця ХІХ – початку ХХ ст. Володимира Рибінського. Потреба в такому прочитанні визначається тим фактом, що корпус біблійних текстів містить безліч емпіричного матеріалу, релевантного з точки зору історії та теорії релігієзнавчих досліджень. Відповідно, актуалізується свого роду реконструкція поля теоретичних положень, важливих для становлення «науки про релігію» у вітчизняній інтелектуальній традиції. При цьому, з огляду на слабку систематизованість, певну теоретичну аморфність та необхідність уважного «вичитування» таких положень, коректним буде стверджувати про наявність у праці В. Рибінського усього лише мотивів своєрідного «проторелігієзнавства». У статті запропоновано відповідні положення, які характеризують позицію київського дослідника у царині джерелознавчих та методологічних проблем дослідження релігії; у питаннях походження та історичного розвитку релігійних феноменів; в оцінках соціокультурних та політичних вимірів релігійних інститутів. Цінними для релігієзнавчого дослідження є наведені В. Рибінським міркування щодо структурних компонентів релігійного ритуалу чи релігійного інституту загалом – як у його еволюції, так і в функціональних зв’язках. Показано, як київський біблієзнавець у власній дослідницькій іпостасі та апологетичній інтенції впритул підходить до формулювання проторелігієзнавчих положень. На промовистому прикладі ще раз простежено всю складність дисциплінарного становлення у вітчизняній культурі «науки про релігію», складність раціонального пізнання цього феномену як специфічного способу духовно-практичного освоєння реальності.

Матеріал надійшов 07.08.2020

Біографія автора

Serhii Holovashchenko, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

доктор філософських наук, професор кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА

sergii.holovashchenko@ukma.edu.ua

Посилання

Holovashchenko, S. І. (2001). Bibliieznavstvo. Vstupnyi kurs [Biblical Studies. Introduction]. Kyiv: Lybid [In Ukrainian].

Holovashchenko, Sergiy. (2015). Biblical Studies at the Kyiv Theological Academy (19th – early 20th Centuries): The Results and Prospects of the Research, Kyiv-Mohyla Humanities Journal, 2, 11–30.

Нolovashchenko, S. I. (2016). Volodymyr Rybinskii. In M. L. Tkachuk, & V. S. Briukhovetskyi (Eds.), Kyivska dukhovna akademiia v imenakh: 1819–1924 [Kyiv Theological Academy in names: 1819–1924]: encyclopedy in 2 vol. (Vol. 1: Л–Я, pp. 500–503). Kyiv: Publishing house “Kyievo-Mohylianska akademiia” [“Kyiv-Mohyla Academy”] [in Ukrainian].

Нolovashchenko, S. I. (2019а). Chudo i nadpryrodne v ievanhelskomu narativi: apolohetychna pozytsiia profesora Kyivskoi dukhovnoi akademii Dmytra Bohdashevskoho [Supernatural and Miraculuos in the Gospel narrative: the apologetical position of Kiev Theological academy’s professor Dmytro Bogdashevskii]. Naukovi zapysky NaUKMA. Filosofiia ta relihiieznavstvo, 4, 30–39 [in Ukrainian].

Нolovashchenko, S. I. (2019b). Pro deiaki aspekty stanovlennia ratsionalnoho protorelihiieznavchoho dyskursu v kyivskykh bibliinykh studiiakh kintsia ХІХ – pochatky ХХ ст. In Mizhnarodna naukova konferentsiia „Piati Tancherivski chytannia. Vyvchennia relihii v Kyivskomu universyteti“: Prohrama [On some Aspects of the Formation of Early Scientific Discourse in Science of Religion. International Scientific Conference : Study of Religion in Kyiv University (5 Tancher`s Readings): Program]. Kyiv: Kyiv Taras Shevchenko National University. Faculty of Philosophy [in Ukrainian].

[Ivanytskii, V. F. (1951)]. O Vladimire Petroviche Rybinskom /prof. Kievskoy Dukhovnoy Akademii, rektor/ Vospominania. 22 iyulia 1951 g. Kamenets-Podolskii [About Vladimir petrovich Rybinskii / former KThA professor, rector. Memoria. 22 July, 1951, Kamenets-Podolskii] (F. 33. Od. 888. 16 p.). Institute of Manuscripts, Volodymyr Vernadskii National Library of Ukraine, Kyiv [in Russian].

Kyseliov, O. (2014). Istoriia kyivskoi pravoslavnoi bibleistyky: sproba rekonstruktsii [The History of Kyiv Orthodox Biblical Studies: Attempt at Reconstruction. Review on: Golovashchenko, S. (2012). Doslidzhennia ta vykladannia Biblii v Kyivskii dukhovnii akademii XIX – pochatku XX st.: Monohrafia]. Kyiv: Vydavnychyi viddil UPC. Religion in Ukraine. Retrieved from https://www.religion.in.ua/main/24821-istoriya-kiyivskoyi-pravoslavnoyi-bibleyistiki-sproba-rekonstrukciyi.html [in Ukrainian].

Rybinskii, V. P. (1891а). Drevneevreiskaia subbota [Old Hebrew Sabbath]. Trudy Kievskoi Dukhovnoi Akademii, 11, 398–434 [in Russian].

Rybinskii, V. P. (1891b). Drevneevreiskaia subbota (Prodolzhenie) [Old Hebrew Sabbath (Continuation)]. Trudy Kievskoi Dukhovnoi Akademii, 12, 545–595 [in Russian].

Rybinskii, V. P. (1892а). Drevneevreiskaia subbota (Prodolzhenie) [Old Hebrew Sabbath (Continuation)]. Trudy Kievskoi Dukhovnoi Akademii, 2, 230–273 [in Russian].

Rybinskii, V. P. (1892b). Drevneevreiskaia subbota (Prodolzhenie) [Old Hebrew Sabbath (Continuation)]. Trudy Kievskoi Dukhovnoi Akademii, 3, 387–404 [in Russian].

Rybinskii, V. P. (1892c). Drevneevreiskaia subbota (Prodolzhenie) [Old Hebrew Sabbath (Continuation)]. Trudy Kievskoi Dukhovnoi Akademii, 4, 546–587 [in Russian].

Rybinskii, V. P. (1892d). Drevneevreiskaia subbota (Prodolzhenie) [Old Hebrew Sabbath (Continuation)]. Trudy Kievskoi Dukhovnoi Akademii, 6, 304–342 [in Russian].

Rybinskii, V. P. (1892e). Drevneevreiskaia subbota (Okonchanie) [Old Hebrew Sabbath (End)]. Trudy Kievskoi Dukhovnoi Akademii, 9, 116–141 [in Russian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Holovashchenko, S. (2021). Релігієзнавчі мотиви у творчості професора Київської духовної академії Володимира Рибінського (на підставі праці «Древнееврейская суббота»). Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 6, 89–99. https://doi.org/10.18523/2617-1678.2020.6.89-99