Рендер чи реальність? Віртуальність і криза розрізнення у сучасній філософії

Автор(и)

 • Nadia Petrunok кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА, Україна https://orcid.org/0000-0001-5580-5349

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-1678.2021.8.18-24

Ключові слова:

віртуальність, фактичність, Жиль Дельоз, Джуліан Баджині, чеснота, гіперреальність, нові медіа

Анотація

Сучасна філософія тяжіє до осмислення людської дійсності у дедалі ширших міждисциплінарних контекстах. Спочатку традиційні, а віднедавна й інтернет-медіа та інформаційні технології опинилися у полі зору філософів та стали джерелом для переосмислення чималої кількості так званих вічних філософських запитань. Серед них зокрема і найширші, як-от усвідомлення меж реального та розуміння, які саме явища й речі з тих, що конституюють людське, можна вважати реальними. Цю статтю присвячено дослідженню одного з понять, що є ключовим для осмислення реальності, – поняттю віртуальності. Авторка висвітлює його витоки, особливості і специфіку вжитку в сучасному філософському дискурсі. Зокрема, показано конотації віртуального з усіма трьома часовими вимірами: минулим, теперішнім та майбутнім. Наголошено, що поняття віртуального спочатку було «перевідкрите» Жилем Дельозом, а потім пережило ще низку сутнісних змін у філософії ХХ–ХХІ століть. Тож віртуальне розглянуто як контрагент реального. Зокрема, у статті приділено увагу різноманітним конотаціям між поняттями віртуальності, реальності та фактичності. Крім того, розкрито моральні аспекти віртуальності – як у трансцендентному, так і в іманентному сенсі. Висвітлено підґрунтя для нерозрізнюваності «реального» та «віртуального». Зроблено висновок про те, що в ситуації так званої підміни реальності різноманіття конотацій поняття віртуальності може бути використане для перевідкриття вже самого поняття реальності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Nadia Petrunok, кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА

n.petruniok@ukma.edu.ua

Посилання

 1. Baggini, J. (2011). The Ego Trick: In Search Of The Self. [Kindle edition]. London: Granta Books.
 2. Baudrillard, J. (1981). Simulacres et simulation. Paris: Galilée.
 3. Bergson, H. (2004). Matter and Memory. New York: Dover Publications.
 4. Deleuze, J. (1993). Différence et répétition. Paris: Presses Universitaires de France.
 5. Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux.
 6. Massumi, B. (2002). Parables for the Virtual. Durham & London: Duke University Press.
 7. McLuhan, M. (2008). The Medium is the Massage. London: Penguin.
 8. Petruk, Yu. (2018). Ambivalentnist roli “avtora” u fotohrafichnomu zobrazhenni [Ambivalation of the Author’s Role in a Photographic Image]. Naukovi zapysky NaUKMA. Filosofiia ta relihiieznavstvo, 2, 17–25 [in Ukrainian].
 9. Rendering. In Oxford Lexico. Retrieved from https://www.lexico.com/definition/rendering.
 10. Sontag, S. (2005). On Photography. [Electronic edition]. New York: RosettaBooks.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-23

Як цитувати

Petrunok, N. (2021). Рендер чи реальність? Віртуальність і криза розрізнення у сучасній філософії. Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 8, 18–24. https://doi.org/10.18523/2617-1678.2021.8.18-24