Зародження та функціонування міфу: лінгвістичні умови

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-1678.2021.8.38-47

Ключові слова:

міф, мова, філософія міфології, філософія мови, Ернст Кассирер, Ролан Барт, Ганс Блюменберґ

Анотація

У статті виокремлено два підходи до визначення лінгвістичних умов появи і функціонування міфу. За першого підходу припускають, що міф є проявом несвідомого (М. Мюллер) або свідомого (Е. Кассирер, Р. Барт) викривлення мови. Міф є неусувним, адже неусувною є мовна презентація фактів світу, яка не буває досконалою. На думку прихильників свідомої міфологізації мови, ці викривлення здійснюються задля політичного впливу. На філософію покладається завдання протистояти такому викривленню, а отже, і міфотворчості загалом. Цей підхід видається спрощеним, оскільки міф тут ототожнюється з лінгвістичною формою його поширення, редукується до аналізу спотворень мовної презентації. При цьому втрачаються психологічні і гносеологічні передумови міфу, його унікальний статус у житті спільнот. Умови для розроблення другого підходу виникають через критику класичної раціональності низкою впливових мислителів, що підважили віру в ексклюзивну здатність дискурсивної мови презентувати істину (Ф. Ніцше, Л. Вітґенштайн, М. Гайдеґґер). Згідно з другим підходом, міф зароджується і продовжує існування через неспроможність логосу презентувати деякі важливі аспекти реальності, передовсім її екзистенційний вимір (П. Тілліх, Г. Блюменберґ, Л. Гатаб, К. Морґан). В такому разі міф і логос стають альтернативними та водночас тісно пов’язаними лінгвістичними способами презентувати істину. Логос (мова науки) презентує передовсім абстрактні каузальні зв’язки сутностей. Водночас міфічні оповіді краще за науку здатні презентувати таємниці походження і існування, створювати ціннісну ієрархію для спільнот.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Oleksandr Siedin , аспірант кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА

o.siedin@ukma.edu.ua

Посилання

 1. Bacon, F. (1620). Novum Organum. Retrieved from http://www.thelatinlibrary.com/bacon/bacon.liber1.shtml.
 2. Barthes, R. (1957). Mythologies. Paris: Editions du Seuil.
 3. Blumenberg, H. (1979). Arbeit am Mythos. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
 4. Camus, A. (1942). Le Mythe de Sisyphe. Paris: Gallimard.
 5. Cassirer, E. (1923). Philosophie der symbolischen Formen. Erster Teil: Die Sprache. Berlin: Bruno Cassirer Verlag.
 6. Cassirer, E. (1946). The Myth of the State. New Haven: Yale Univ. Press.
 7. Cassirer, E. (1994). Philosophie der symbolischen Formen. Zweiter Teil: Das mythische Denken. Darmstadt: Wiss. Buchges.
 8. Gadamer, H.-G. (1990). Hermeneutik I: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik (Gesammelte Werke 1). Tübingen: Mohr Siebeck.
 9. Hatab, L. J. (1990). Myth and Philosophy: A Contest of Truths. La Salle, Illinois: Open Court.
 10. Hübner, K. (2011). Die Wahrheit des Mythos. Freiburg/München: Karl Alber.
 11. Kierkegaard, S. (1895). Frygt og bæven. Kjøbenhavn: Reitzel.
 12. Langer, S. (1948). Philosophy in a New Key. New York: The New American Library.
 13. Lévi-Strauss, C. (1958). La Structure des Mythes. In C. LéviStrauss, Anthropologie structurale (pp. 227–255). Paris: Librairie Plon.
 14. Lincoln, B. (1999). Theorizing Myth. Narrative, Ideology and Scholarship. Chicago, London: The University of Chicago Press.
 15. Malinowski, B. (1948). Myth in primitive psychology (in Magic, Science and Religion and Other Essays). Glencoe, Illinois 1948: The Free Press.
 16. Morgan, K. A. (2004). Myth and Philosophy from the Presocratic to Plato. Cambridge: Cambridge University Press.
 17. Müller, M. (1873). Introduction to the Science of Religion, with Two Essays on False Analogies, and the Philosophy of Mythology. London: Longmans, Green, and Co.
 18. Quine, W. (1951). Two Dogmas of Empiricism. The Philosophical Review, 60 (1), 20–43.
 19. Schelling, F. W. (1859). Philosophie der Kunst. Stuttgart: Cotta.
 20. Tillich, P. (2000). The Courage to Be. New Haven & London: Yale University Press.
 21. Wittgenstein, L. (1999). Philosophische Untersuchungen. Oxford: Blackwell Publishers.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-23

Як цитувати

Siedin , O. (2021). Зародження та функціонування міфу: лінгвістичні умови. Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 8, 38–47. https://doi.org/10.18523/2617-1678.2021.8.38-47