Внесок Інституту філософії НАН України у розвиток філософії та релігієзнавства в НаУКМА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-1678.2022.9-10.23-33

Ключові слова:

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Києво-Могилянська академія, Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА), філософія, релігієзнавство, освіта

Анотація

У статті вперше в науковій літературі висвітлено місце і роль Інституту філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України у становленні й розвитку кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА), створеної у 1992 р., та її освітніх програм. Акцентуючи увагу на вагомій ролі науковців Інституту філософії в актуалізації інтелектуальної спадщини та інституційної пам’яті славетної Києво-Могилянської академії (КМА, 1615‒1817), стаття увиразнює безпосередню долученість учених-філософів НАН України до відродження Києво-Могилянської академії у статусі сучасного університету, розпочатого 30 років тому групою українських науковців та освітян на чолі з В’ячеславом Брюховецьким, і підготовки перших в Україні бакалаврів і магістрів філософії. Розкриваючи головну мету кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА – формування нового покоління українських філософів, чий фаховий рівень відповідає сучасним західним стандартам, авторка фокусує увагу на сформованій у співпраці з науковцями Інституту філософії моделі філософської освіти, новаторській для пострадянської доби. Ця модель ґрунтується на поєднанні загальногуманітарної і професійної підготовки, навчального процесу і наукових студій, глибокого знання студентами як історії, так і сучасних напрямів і течій філософської думки, класичних і новітніх філософських першоджерел, належному опануванні іноземних мов із метою безпосереднього вивчення оригінальних пам’яток світової та вітчизняної філософської думки, а також новітньої дослідницької літератури. Окреслюючи доробки провідних фахівців Інституту в царині викладання й реалізації філософських освітніх програм НаУКМА, авторка доводить, що їхня багаторічна співпраця з університетом стала не лише однією з фундаментальних засад могилянської філософської школи, а й потужним стимулом професійного розвитку і творчої самореалізації інститутських колег.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Maryna Tkachuk, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Ткачук Марина Леонідівна – доктор філософських наук, професор, декан факультету гуманітарних наук НаУКМА

m.tkachuk@ukma.edu.ua

Посилання

 1. Briukhovetskyi, V. S. (2002). Vidrodzhennia Kyievo-Mohylianskoi akademii sohodni bulo b nemozhlyvym... [Revival of the Kyiv-Mohyla Academy Would be Impossible Today]. Stolytsia, 29, 6 [in Ukrainian].
 2. Drach, I. F., Krymskyi, S. B., & Popovych, M. V. (1984). Hryhorii Skovoroda: Biohrafichna povist [ Hryhorii Skovoroda: Biographical Story]. Molod [in Ukrainian].
 3. Horskyi, V. S. (2011a). Deshcho pro istoriiu z istoriieiu filosofii (Subiektyvni rozdumy z pryvodu yuvileiu) [Something about Story with History of Philosophy (Subjective Reflections upon the Anniversary)]. In M. Tkachuk (Ed.), Vilen Horskyi: dotyky, smysly, spohliadannia [Vilen Horsky: Touches, Meanings, Contemplantions] (pp. 288‒310). Ahrar Media Hrup [in Ukrainian].
 4. Horskyi, V. S. (2011b). Interviu Vilena Horskoho z Yuriiem Zavhorodnim [Vilen Horsky’s Interview with Yuri Zavhorodniy]. In M. Tkachuk (Ed.), Vilen Horskyi: dotyky, smysly, spohliadannia [ Vilen Horsky: Touches, Meanings, Contemplantions] (pp. 259–279). Ahrar Media Hrup [in Ukrainian].
 5. Horskyi, V. S. (Ed.). (2001). Obraz Khrysta v istorii ukrainskoi kultury [The Іmage of Christ in the Нistory of Ukrainian Сulture]. Publishing house “Kyievo-Mohylianska akademiia” [“Kyiv-Mohyla Academy”] [in Ukrainian].
 6. Horskyi, V. S. (Ed.). (2002). Relihiino-filosofska dumka v Kyievo-Mohylianskii akademii: yevropeiskyi kontekst [Religious and Philosophical Thought in Kyiv Mohyla Academy: European Context]. Publishing house “Kyievo-Mohylianska akademiia” [“Kyiv-Mohyla Academy”] [in Ukrainian].
 7. Horskyi, V. S., Stratii, Ya. M., Tykholaz, A. H., & Tkachuk, M. L. (2000). Kyiv v istorii filosofii Ukrainy [Kyiv in the History of Philosophy of Ukraine]. Publishing house “Kyievo-Mohylianska akademiia” [“Kyiv-Mohyla Academy”]; Universytetske vydavnytstvo “Pulsary” [in Ukrainian].
 8. Horskyi, V., & Tkachuk, M. (Eds.). (1997). Kyivski obrii: istorykofilosofski narysy [Kyiv Нorizons: Нistorical and Рhilosophical Еssays]. Stylos [in Ukrainian].
 9. Horskyi, V., & Tkachuk, M. (Eds.). (2002). Filosofska dumka v Ukraini. Biobibliohrafichnyi slovnyk [Philosophical Thought in Ukraine: Biobibliographic Dictionary]. Universytetske vydavnytstvo “Pulsary” [in Ukrainian].
 10. Krymskyi, S. B. (2005). Fortetsia ukrainskoi dukhovnosti [The Fortress of Ukrainian Spirituality]. Den, 194 (October 22) [in Ukrainian].
 11. Malakhov, V. A. (1996). Etyka: kurs lektsii: navchalnyi posibnyk [Ethics: a Course of Lectures: tutorial]. Lybid [in Ukrainian].
 12. Malakhov, V. A. (2006). Etyka spilkuvannia: navchalnyi posibnyk [Ethics of Communication: tutorial]. Lybid [in Ukrainian].
 13. Ostrianin, D. Kh. (1966). Narys istorii filosofii na Ukraini [Essay on the Нistory of Рhilosophy in Ukraine]. Naukova dumka [in Ukrainian].
 14. Popovych, M. V. (2015). Kyiv yak “druhyi Yerusalym” [Kyiv as the “Second Jerusalem”]. NaUKMA [in Ukrainian].
 15. Shynkaruk, V. I. (Ed.). (2002). Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical Encyclopedic dictionary]. Abrys [in Ukrainian].
 16. Shynkaruk, V. I., & Bystrytskyi, Ye. K. (Eds.). (1996). Fenomen ukrainskoi kultury: etodolohichni zasady osmyslennia [ The Phenomenon of Ukrainian Culture: Methodological Principles of Understanding]. Feniks [in Ukrainian].
 17. Tkachuk, M. L. (2000). Kyivska akademichna filosofiia XIX – poch. XX st.: metodolohichni problemy doslidzhennia [Kyiv Academic Philosophy of the 19th – Early 20th Centuries: Methodological Problems of Research]. VIPOL [in Ukrainian].
 18. Tkachuk, M. L. (2002). Filosofski kursy Kyievo-Mohylianskoi akademii v konteksti yevropeiskoho skholastychnoho dyskursu [Philosophical Courses of the Kyiv-Mohyla Academy in the Context of European Scholastic Discourse]. In V. S. Horskyi (Ed.), Relihiino-filosofska dumka v Kyievo-Mohylianskii akademii: yevropeiskyi kontekst [ Religious and Philosophical Thought in Kyiv Mohyla Academy: European Context] (pp. 39‒66). Publishing house “Kyievo-Mohylianska akademiia” [“Kyiv-Mohyla Academy”] [in Ukrainian].
 19. Tkachuk, M. L. (2011а). Vilen Horskyi: na shliakhu do sebe [Vilen Horsky: on the Path to Himself]. In M. Tkachuk (Ed.), Vilen Horskyi: dotyky, smysly, spohliadannia [Vilen Horsky: Touches, Meanings, Contemplantions] (pp. 9–40). Ahrar Media Hrup [in Ukrainian].
 20. Tkachuk, M. L. (2011b). Kyievo-Mohylianska akademiia i stanovlennia filosofskoi osvity v Ukraini [Kyiv-Mohyla Academy and the Formation of Philosophical Education in Ukraine]. In M. L. Tkachuk (Ed.), Filosofska osvita v Ukraini: istoriia ta suchasnist [ Philosophical Education in Ukraine: History and Modernity] (pp. 8‒28). Kyiv: Ahrar Media Hrup [in Ukrainian].
 21. Tkachuk, M. L. (2011c). Filosofiia v Kyivskii dukhovnii akademii: osvitnii aspekt [Philosophy in Kyiv Theological Academy: the Educational Aspect]. In M. L. Tkachuk (Ed.), Filosofska osvita Ukraine: History and Modernity] (pp. 66‒94). Ahrar Media Hrup [in Ukrainian].
 22. Tkachuk, M. L. (2014). Kyievo-Mohylianska akademiia v istorii filosofskoi osvity [Kyiv-Mohyla Academy in the History of Philosophy Education]. Pamiatky Ukrainy, 197, 32‒41 [in Ukrainian].
 23. Tkachuk, M. L. (2016). Instytut filosofii v intelektualnii biohrafii Vilena Horskoho [The Institute of Philosophy in Intellectual Biography of Vilen Horsky]. Filosofska dumka, 6, 113‒121 [in Ukrainian].
 24. Tkachuk, M. L., & Yurynets, Ya. I. (2011). Spadshchyna Vilena Horskoho (1931–2007): bibliohrafichnyi pokazhchyk [Heritage of Vilen Horsky (1931–2007): a Bibliography]. In M. Tkachuk (Ed.), Vilen Horskyi: dotyky, smysly, spohliadannia [Vilen Horsky: Touches, Meanings, Contemplantions] (pp. 317–384). Ahrar Media Hrup [in Ukrainian].
 25. Yermolenko, A. M. (1999). Komunikatyvna praktychna filosofiia [Communicative Practical Philosophy]. Libra [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Tkachuk, M. (2022). Внесок Інституту філософії НАН України у розвиток філософії та релігієзнавства в НаУКМА. Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, (9-10), 23–33. https://doi.org/10.18523/2617-1678.2022.9-10.23-33

Номер

Розділ

ДО 30-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА НаУКМА