Феноменологічний метод і філософія психіатрії: історія та перспективи взаємодії

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-1678.2022.9-10.60-67

Ключові слова:

філософія психіатрії, феноменологічний метод, феноменологічна психіатрія, екзистенціальний аналіз

Анотація

Статтю присвячено встановленню значення феноменологічного методу для філософії психіатрії. З цією метою здійснено короткий аналіз основних етапів у розвитку взаємодії філософії та психіатрії у новітні часи (ХХ–ХХІ ст.): початкового, синкретичного, практичного, а також етапу, пов’язаного з формуванням упродовж останніх років міждисциплінарного проєкту, що його презентують як філософію психіатрії. Також здійснено спробу визначити, що саме треба розуміти під «феноменологічним методом», коли йдеться про застосування останнього для дослідження психічних станів у психіатрії та споріднених із нею дисциплінах (психології та психотерапії). Показано, що феноменологічний метод полягає в прагненні описати переживання людини за допомогою більш тонкої та повної схеми категорій і понять, ніж це властиво біологічно-сцієнтичному розумінню психіатрії. Показано також, що цей метод орієнтований на людську екзистенцію і допомагає психіатру «вжитися» в структуру та способи буття-в-світі людини. Тому феноменологічний метод використовують у психології, психотерапії та психіатрії як різновид якісного дослідження, що є ознакою «гуманітаризації» науки про психічні патології. Поданий у статті історичний огляд демонструє, що феноменологічний метод мав у психології, психіатрії та психотерапії різні прояви (як загальнофілософський метод, як процедура опису дослідження в психології та як прийом у психотерапевтичній практиці). Зроблено висновок, що прояснення особливостей застосування феноменологічного методу передбачає детальний аналіз предметного поля того напряму досліджень, де цей метод впроваджують. Хоча питання щодо доцільності застосування феноменології як дослідницької стратегії у філософії психіатрії наразі є дискусійним, авторка статті вважає, що феноменологічний метод у цьому сучасному напрямі дослідження можна й потрібно впроваджувати.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Diana Dariienko, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Дарієнко Діана Петрівна – аспірантка кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА

d.dariyenko@ukma.edu.ua

Посилання

 1. Banner, N., & Thornton, T. (2007). The new philosophy of psychiatry: its (recent) past, present and future: a review of the Oxford University Press Series International Perspectives in Philosophy and Psychiatry. The Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine, 2 (1), 9–23.
 2. Butsykin, Y. (2021). Pro fenomenolohichne obgruntuvannya psykhoanalizu [On the Phenomenological Justification of Psychoanalysis]. Filosofska dumka, 3, 149–165 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/fd2021.03.149
 3. Damiaan, D. (2007). How new is the new philosophy of psychiatry? Philosophy, Ethics, and Humanities in Medicine, 2 (1), 1–3.
 4. Dumfarth, M. (1994). Phänomenologie-Dasein-Dialektik. Zum Kontext der Daseinsanalyse bei Wolfgang Blankenburg. Med. Diss. Institut für Philosophie; Universität Wien.
 5. Ellenberger, H. F. (1958). A Clinical Introduction to Psychiatric Phenomenology and Existential Analysis. In R. May, E. Angel, & H. F. Ellenberger (Eds.), Existence: A new dimension in psychiatry and psychology (pp. 92–124). Hachette Book Group.
 6. Fuchs, T., Mesas, G. P., & Stanghellini, G. (2019). More than Just Description: Phenomenology and Psychotherapy. Psychopathology, 52 (2), 63–66.
 7. Fulford, B., Morris, K. J., & Sadler, J. Z. (2003). Past improbable, future possible: the renaissance in philosophy and psychiatry. In B. Fulford, K. J. Morris, J. Z. Sadler, & G. Stanghellini (Eds.), Nature and narrative. An introduction to the new philosophy of psychiatry (pp. 1–41). Oxford University Press.
 8. Fulford, B. (K. W. M.), Stanghellini, G., & Broome, M. (2004). What can philosophy do for psychiatry? World Psychiatry, 3, 130–135.
 9. Fulford, В. (K. W. M.), Davies M., Graham, G., & Thornton, T. (2013). Oxford Textbook of Philosophy and Psychiatry. Oxford University Press.
 10. Fulford, K. W. M. (2018). Values and Values-based Practice. In G. Stanghellini, A. Raballo, M. Broome, A. V. Fernandez, P. Fusar-Poli, & R. Rosfort (Eds.), The Oxford Handbook of Phenomenological Psychopathology (pp. 354–366). Oxford University Press.
 11. Giorgi, A. (1975). An Application of Phenomenological Method in Psychology. In A. Giorgi, C. Fischer, & E. Murray (Eds.), Duquesne Studies in Phenomenological Psychology (Vol. 2, рр. 82–103). Duquesne University Press.
 12. Glas, G. (2013). Anxiety and Phobias: Phenomenologies, Concepts, Explanations. In В. (K. W. M.) Fulford, M. Davies, G. Graham, & T. Thornton (Eds.), Oxford Textbook of Philosophy and Psychiatry (pp. 551–573). Oxford University Press.
 13. Gupta, M., & Kay, R. (2002a). Phenomenological Methods in Psychiatry: A Necessary First Step. Philosophy, Psychiatry, and Psychology, 9 (1), 93–96.
 14. Gupta, M., & Kay, R. (2002b). The Impact of “Phenomenology” on North American Psychiatric Assessment. Philosophy, Psychiatry, & Psychology, 9 (1), 73–85.
 15. Jaspers, K. (1973). Allgemeine Psychopathologie (9th). Springer.
 16. Jaspers, K. (1990). Die phänomenologische Forschungsrichtung in der Psychopathologie. In Gesammelte Schriften zur Psychopathologie (S. 391–408). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-62027-0_6
 17. Kebuladze, V. (2021). Fenomenolohichna psykholohiya I fenomenolohichna sotsiolohiya [Phenomenological psychology and phenomenological sociology]. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23029 [in Ukrainian].
 18. Keen, E. (1975). A primer in phenomenological psychology. Holt, Rinehart & Winston.
 19. Luhrmann, T. M. (2000). Of two minds: The growing disorder in American psychiatry. Knopf.
 20. May, R. (1958). The Origins and Significance of the Existential Movement in Psychology. In R. May, E. Angel, & H. F. Ellenberger (Eds.), Existence: A new dimension in psychiatry and psychology (pp. 92–124). Hachette Book Group.
 21. Merleau-Ponty, М. (1945). Phénoménologie de la perception. La Librairie Gallimard.
 22. Merlo-Ponti, M. (2001). Fenomenolohiia spryinyattia [Phenomenology of Perception] (Trans. O. Yosypenko & S. Yosypenka). Ukrayinskyi Tsentr dukhovnoi kultury [in Ukrainian].
 23. Mishara, A. (2007). Missing links in phenomenological clinical neuroscience: Why we are still not there yet. Current Opinion in Psychiatry, 20 (6), 69–556.
 24. Morris, K. J. (2003). The phenomenology of body dysmorphic disorder: a Sartrean analysis. In Nature and Narrative: An Introduction to the New Philosophy of Psychiatry (pp. 171–186). Oxford University Press.
 25. Perls, F. (1974). Gestalt-Therapie in Aktion. Klett-Cotta.
 26. Rogers, С. (1951). Client-Centered Therapy: Its Current Practice, Implications and Theory. Constable.
 27. Schwartz, М. (2011). Phenomenological Psychiatry Needs a Big Tent. Philosophy, Psychiatry & Psychology, 18 (1), 31–32.
 28. Schönknecht, P. (1999). Die Bedeutung der Verstehenden Anthropologie von Jürg Zutt (1893–1980): für Theorie und Praxis der Psychiatrie. Königshausen & Neumann.
 29. Spiegelberg, H. (1972а). Phenomenology in Psychology and Psychiatry. A Historical Introduction. Northwestern University Press.
 30. Spiegelberg, H. (1972b). The Phenomenological Movement: A Historical Introduction (2nd Ed., Vol. Two). Hague Martinus Nijhoff.
 31. Spinelli, E. (1995). The phenomenological method and client-centred therapy. In H. W. Cohn, & S. Du Plock (Eds.), Existential challenges to psychotherapeutic theory and practice (pp. 311–321). The society for existential analysis.
 32. Stanghellini, G. (2004). Disembodied spirits and deanimated bodies: The psychopathology of common sense. Oxford University Press.
 33. Stanghellini, G., & Aragona, M. (2016). Phenomenological psychopathology: Toward a person-centered hermeneutic approach in the clinical encounter. In G. Stanghellini, & M. Aragona (Eds.), An experiential approach to psychopathology: what is it like to suffer from mental dis-orders? (pp. 1–43). Springer.
 34. Thornton, T. (2007). Essential philosophy of psychiatry. Oxford University Press.
 35. Ulanovskiy, A. (2007). Fenomenologicheskiy metod v psikhologii, psikhiatrii i psikhoterapii [Phenomenological method in psychology, psychiatry and psychotherapy]. Metodologiya i istoriya psikhologii, 2 (1), 130–150 [in Russian].
 36. Van Kaam, A. (1966). Existential Foundations of Psychology. Duquesne University Press.
 37. Vlasova, O. (2010a). Fenomenologicheskaya psikhiatriya i ekzistentsial’nyy analiz. Istoriya, mysliteli, problem [Phenomenological Psychiatry and Existential Analysis]. Izdatel’skiy dom “Territoriya budushchego” [in Russian].
 38. Vlasova, O. (2010b). Filosofskaya teoriya i klinicheskaya praktika: komparativistika v issledovanii mezhdistsiplinarnykh napravleniy [Philosophical Theory and Clinical Practice: Comparative Studies in the Study of Interdisciplinary Areas]. Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Filosofiya, 2, 61–68 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Dariienko, D. (2022). Феноменологічний метод і філософія психіатрії: історія та перспективи взаємодії. Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, (9-10), 60–67. https://doi.org/10.18523/2617-1678.2022.9-10.60-67