Людина і світ у примхливому сяйві талмудичної міфології (на підставі релігієзнавчого прочитання малодослідженої праці Якима Олесницького)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-1678.2022.9-10.147-157

Ключові слова:

Біблія, Талмуд, агада, міфологія, метемпсихоз, демонологія, потойбіччя, релігієзнавчі студії, Київська духовна академія, Яким Олесницький

Анотація

Стаття продовжує та розвиває досвід актуального прочитання нарису «Из талмудической мифологии» (1870) – однієї із малодосліджених праць видатного київського гебраїста та біблієзнавця останньої третини ХІХ – початку ХХ століття, професора Київської духовної академії Якима Олесницького. Через релігієзнавчу реінтерпретацію виявлених Олесницьким структурних елементів талмудичної міфології окреслено особливості еволюції агадичної картини світу. Цей феномен є структурно неоднорідним і тому вирізняється «людиновимірністю», яка постає лейтмотивом вселенської природної гармонії, суспільного порядку, моральної рівноваги добра й зла. І вчинки Бога, і стихії природи, і норми та вимоги соціуму, сповнені психоемоційним напруженням, уміщені у ситуації морального вибору та вчинку, постають антропологічними проєкціями, образом людських здатностей. Тож із релігієзнавчих позицій досліджено антропологічні аспекти трансформацій агадичної свідомості. Виокремлено трансформацію психологічних та антропологічних мотивів в агадичних ангело- і демонології та уявленнях про людську душу; виявлено виміри сакральної символізації єдності людини з природою, людством і Всесвітом в агадичному вченні про метемпсихоз; продемонстровано антропологічні та соціально-політичні проєкції агадичної сакральної географії та ритуалізованих практик контакту з потойбіччям як з «Іншою реальністю»; простежено закарбовані в агаді сакральні виміри етно-, культуро- та релігієгенезу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Serhii Holovashchenko, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Головащенко Сергій Іванович – доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА

sergii.holovashchenko@ukma.edu.ua

Посилання

  1. Нolovashchenko, S. I. (2019). Nadpryrodne i chudesne v bibliinomu naratyvi: krytychnyi dosvid profesoriv Kyivskoi dukhovnoi akademii (druha polovyna XIX – pochatok XX st.) [Supernatural and Miraculuos in the Biblical narrative: the critical experience of Kiev Theological academy’s professors (the second half of the 19th – early 20th ct.)]. Naukovi zapysky NaUKMA. Filosofiia ta relihiieznavstvo, 3, 43–51 [in Ukrainian].
  2. Нolovashchenko, S. I. (2020). Religiieznavchi motyvy u tvorchosti profesora Kyivskoi dukhovnoi akademii Volodymyra Rybinskoho [Motives of Religious Studies in the Works of the Kyiv Theological Academy Professor Volodymyr Rybinskyi (based on the work “Old Hebrew Sabbath”)]. Naukovi zapysky NaUKMA. Filosofiia ta relihiieznavstvo, 6 , 89–99 [in Ukrainian].
  3. Нolovashchenko, S. I. (2021). Metamorfozy Bozhestvennoho Absoliutu u svitli relihiieznavchoi vizii (za tvorom profesora Kyivskoi dikhovnoi akademii Yakyma Olesnytskoho “Iz talmudicheskoi mifologii”) [Metamorphoses of the Divine Absolute in the light of Religious Studies vision (by the work of Kyiv Theological academy professor Yakym Olesnytskyi “From Talmudic Mythology”)]. Naukovi zapysky NaUKMA. Filosofiia ta relihiieznavstvo, 8, 48–59 [in Ukrainian].
  4. Olesnytskii, A. A. (1870а). Iz talmudicheskoi mifologii [From Talmudic mythology]. Trudy Kievskoi dukhovnoi akademii, 1, 149–209 [in Russian].
  5. Olesnytskii, A. A. (1870b). Iz talmudicheskoi mifologii (Prodolzhenie) [From Talmudic mythology (Continuation)]. Trudy Kievskoi dukhovnoi akademii, 2, 402–444 [in Russian].
  6. Olesnytskii, A. A. (1870c). Iz talmudicheskoi mifologii (Prodolzhenie) [From Talmudic mythology (Continuation)]. Trudy Kievskoi dukhovnoi akademii, 4, 201–244 [in Russian].
  7. Olesnytskii, A. A. (1870d). Iz talmudicheskoi mifologii (Prodolzhenie) [From Talmudic mythology (Continuation)]. Trudy Kievskoi dukhovnoi akademii, 8, 273–327 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

Holovashchenko, S. (2022). Людина і світ у примхливому сяйві талмудичної міфології (на підставі релігієзнавчого прочитання малодослідженої праці Якима Олесницького). Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, (9-10), 147–157. https://doi.org/10.18523/2617-1678.2022.9-10.147-157