Філософія нігілізму Фридриха Ніцше у «Посмертних фрагментах» (1885–1888)

Автор(и)

 • Тарас Володимирович Лютий Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна https://orcid.org/0000-0002-0381-6916

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-1678.2024.13.45-56

Ключові слова:

нігілізм, Ніцше, декаданс, філософська антропологія, філософія культури, історія філософії

Анотація

У статті розглянуто головні принципи Ніцшевого погляду на походження нігілізму. Основний наголос зроблено на розгляді нігілізму як специфічного аналізу сучасного світу. Ніцше не тільки позиціонує себе як мислитель і дослідник культурно-антропологічних ознак декадансу, а й виступає з позиції візіонера, ба навіть пророка. У тексті простежено, як Ніцше приходить до проблеми нігілізму. Вже у своїй першій вагомій розвідці, що присвячена грецькій трагедії, він означує тенденції занепаду західної культури та цивілізації. Пізніше філософ показує, що витоки нігілізму сягають доктрини платонізму про істинний і хибний світи. А згодом саме на цій ідеї засновується моральне вчення християнства. Внаслідок поширення юдео-християнського світогляду формуються ідеали ненависті, образи, нечистого сумління, провини, на основі яких і знецінюється поцейбічний світ, і підносяться найслабші форми життя. Це прямо впливає на всі сфери культури: філософію, науку, мистецтво, літературу тощо. Зрештою, людина перетворюється на виразника волі до небуття. Ніцше викриває типи цього нігілістичного руху. Його слова «смерть Бога» стали символом утрати людиною цінностей, які раніше давали людині сенс, мету і цілісність. Втомлена і виснажена людська істота більше схильна до песимізму яко симптому нігілізму. Щоб урятувати ситуацію в західному суспільстві, винаходять примарні замінники Бога, як-от прогрес або колективне щастя. Проте на противагу пасивному нігілізму, тобто байдужості й слабкості, що виражають радше нікчемні радості, а не волю до могутності, активний нігілізм Ніцше покликаний кардинально змінити наявний стан речей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тарас Володимирович Лютий, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА

t.lyutyi@ukma.edu.ua

Посилання

 1. Gillespie, M. (1995). Nihilism before Nietzsche. University of Chicago Press.
 2. Liutyi, T. (2002). Nihilizm: anatomiia Nishcho [Nihilism: Anatomy of Nothingness]. Parapan [in Ukrainian].
 3. Liutyi, T. (2016). Nitsshe. Samoperevershennia [Nietzsche. Self-Overcoming]. Tempora [in Ukrainian].
 4. Nietzsche, F. (2009). Digitale Kritische Gesamtausgabe. Werke und Briefe. Auf der Grundlage der Kritischen Gesamtausgabe Werke, herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Berlin/New York, Walter de Gruyter, 1967 ff. und Nietzsche Briefwechsel Kritische Gesamtausgabe, Berlin/New York, Walter de Gruyter, 1975 ff., herausgegeben von Paolo D’Iorio. http://www.nietzschesource.org.
 5. Nitsshe, F. (1993). Tak kazav Zaratustra. Zhadannia vlady [Thus spoke Zarathustra. The will to Power]. Osnovy; Dnipro [in Ukrainian].
 6. Nitsshe, F. (2002). Po toi bik dobra i zla. Henealohiia morali [Beyond the Good and Evil; Genealogy of Moral]. Litopys [in Ukrainian].
 7. Nitsshe, F. (2012). Liudske, nadto liudske: Knyha dlia vilnykh umiv [Human, All Too Human]. Astroliabiia [in Ukrainian].
 8. Nitsshe, F. (2018). Rankova zoria. Dumky pro moralni peredsudy [The Dawn]. Tempora [in Ukrainian].
 9. Nitsshe, F. (2020). Vesela nauka [The Gay Science]. Folio [in Ukrainian].
 10. Nitsshe, F. (2022). Narodzhennia trahedii; Nevchasni mirkuvannia I–IV [The Birth of Tragedy; Untimely Meditations]. Astroliabiia [in Ukrainian].
 11. Reginster, B. (2006). The Affirmation of Life. Nietzsche on Overcoming Nihilism. Harvard University Press.
 12. Weller, S. (2008). Literature, Philosophy, Nihilism: The Uncanniest of Guests. Palgrave-Macmillan.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-02

Як цитувати

Лютий, Т. В. (2024). Філософія нігілізму Фридриха Ніцше у «Посмертних фрагментах» (1885–1888). Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 13, 45–56. https://doi.org/10.18523/2617-1678.2024.13.45-56