Утвердження духовної природи людини і суспільства у працях Євгена Спекторського емігрантського періоду

Автор(и)

 • Оксана Романівна Крупина Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна https://orcid.org/0000-0001-7136-6091

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-1678.2024.13.57-66

Ключові слова:

Євген Спекторський, релігія, християнство, християнська філософія, культура, етика, моральне богослов’я, суспільствознавство, соціальна філософія, людина, суспільство

Анотація

У статті представлено основну проблематику праць відомого філософа, правознавця та освітянина Євгена Васильовича Спекторського (1875‒1951), написаних у період вимушеної еміграції (1920‒1951) і фахової діяльності в університетах Бєлграда, Праги, Любляни і Свято-Володимирській православній духовній семінарії в Нью-Йорку. В інтелектуальній біографії мислителя ці плідні роки позначені розробленням питань суспільствознавства, філософії, моральної теології і християнської етики. У численних працях різними іноземними мовами, частину з яких саме авторка проаналізувала вперше, Є. Спекторський обґрунтовував винятковість морального — на противагу фізичному та психічному — виміру існування людини та суспільства, орієнтиром для якого вважав християнську релігію. Остання, на його думку, спроможна доглибно дослідити сутність особистісного й соціального за допомогою християнської соціології. Винятково важливою для суспільствознавства Є. Спекторський вважав історію соціальної філософії, адже саме філософія, посідаючи проміжне місце між наукою та релігією, здатна до вільного мислення, без якого неможливе справжнє осягнення суспільства. Як з’ясовано у статті, етичні орієнтири філософ розробляв у рамках моральної теології, критикуючи натуралістичний і механістичний підходи до розуміння суспільства й індивіда. Ключовими цінностями Є. Спекторський вважав свободу, гідність і праведне життя згідно з християнським ідеалом, а також культурну діяльність. Авторка доводить, що ствердження абсолютних цінностей та дослідження взаємин між особистістю і суспільством на основі християнської релігії у працях Є. Спекторського емігрантського періоду увиразнюють у ньому непересічного релігійного філософа.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Оксана Романівна Крупина, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

доктор філософії, старший викладач кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА

krupyna.oksana@ukma.edu.ua

Посилання

 1. Granda, S. (2014). Spektorski in usoda njegove Zgodovine socijalne filozofije [Spektorskyi and the fate of his History of Social Philosophy]. Monitor ISH, XVI (1), 157–176.
 2. Kozlitin, V. D. (1966). Russkaia i ukrainskaia emihratsyia v Yuhoslavii (1919–1945 hh.) [Russian and Ukrainian emigration in Yugoslavia (1919–1945)]. Khark. hos. ped. un-t im H. S. Skovorody [in Russian].
 3. Krupyna, O. R. (2023). Suspilstvoznavcha problematyka u tvorchosti Yevhena Spektorskoho [The issues of social studies in Yevgen Spektorskyi’s legacy] [Doctoral dissertation, National university of Kyiv-Mohyla Academy]. Electronic Kyiv-Mohyla Academy Institutional Repository. https://ekmair.ukma.edu.ua/items/0cd410ce-2dfc-4f9a-b4dd-a5d16a635be5 [in Ukrainian].
 4. Mykhalchenko, S. Y., & Tkachenko, E. V. (2009). E. V. Spektorsky v emihratsii [Spektorskyi in emigration]. Slavianovedenye, 1, 14–24 [in Russian].
 5. Mykhalchenko, S. Y., & Tkachenko, E. V. (2011). Dokumenty E. V. Spektorskoho v Arkhive Instituta Vostochnoi Evropy Bremenskoho universiteta [E. V. Spektorskyi’s documents in the Archive of the Institute of Eastern Europe of the University of Bremen]. Otechestvennye arkhivy, 6, 64–68 [in Russian].
 6. Plašienkova, Z., & Slobodian, O. (2019). Some ethical-religious views of Nikolai O. Lossky and Eugene V. Spektorsky (searching for thought parallels). Studia Philosophica, 66 (2), 7–23.
 7. Spektorski, E. V. (1932). Zgodovina socijalne filozofije: Vol. 1. Od starega veka do XIX stoletja [History of social philosophy: Vol. 1. From ancient times to the 19th century] (J. Vidmar, Per.). Slovenska Matica.
 8. Spektorskij, E. V. (1942). Teorija in empirija [Theory and empiricism]. Zbornik znanstvenih razprav Juridične fakultete v Ljubljani, XVIII, 296–312.
 9. Spektorskij, E. V. (1943). Sociologija in filozofija [Sociology and philosophy]. Zbornik znanstvenih razprav Juridične fakultete v Ljubljani, XIX, 205–216.
 10. Spektorskij, E. V. (1944). Naturalistična sociologija [Naturalistic sociology]. Zbornik znanstvenih razprav Juridične fakultete v Ljubljani, XX, 183–197.
 11. Spektorskyi, E. V. (1967). Svoboda i determinizm [Freedom and determinism]. Zapiski Russkoi akademicheskoi gruppy v SShA, 1, 153–159 [in Russian].
 12. Spektorskyi, E. V. (1971). Dukhovnoe nasledie XIX veka [Spiritual heritage of the 19th century]. Zapiski Russkoi akademicheskoi gruppy v SShA, 5, 253–259 [in Russian].
 13. Spektorskyi, E. V. (1976). Znachenie filosofii N. O. Losskoho [Value of Lossky’s philosophy]. Zapiski Russkoi akademicheskoi gruppy v SShA, 10, 127–132 [in Russian].
 14. Spektorsky, E. (1997). Istoryja sotsyjalne fylozofyje [History of social philosophy]. Sluzhbeny lyst y dr [in Serbian].
 15. Spektorskyi, E. V. (2013a). Khristianskaia etika. Lektsii, prochitannye v Sviato-Vladimirskoi dukhovnoi akademii v h. Noiu-Yorke v 1950/51 akademicheskom godu [The Christian ethics. Lectures given at Saint Vladimir theological academy in New-York in 1950/51 academic year] (P. E. Boiko, L. A. Boiko, & Y. V. Popov, Ed.). Tsentr stratehicheskoi koniunktury [in Russian].
 16. Spektorskyi, E. V. (2013b). Khristianstvo i kultura [Christianity and culture] (P. E. Boiko, & L. A. Boiko, Ed.). Tsentr stratehicheskoi koniunktury [in Russian].
 17. Spektorski, E. V. (2018). Vprašanja moralne teologije [Issues of moral theology] (M. Jančar, Trans; B. Ivanc, Ed.). Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko [in Slovenian].
 18. Spektorski, E. V. (2019). Izbrane razprave [Selected works]. Pravna fakulteta; Inštitut Karantanija; Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko [in Slovenian].
 19. Ulianovskyi, V., Korotkyi, V., & Skyba, O. (2007). Ostannii rektor Universytetu Sviatoho Volodymyra Yevhen Vasylovych Spektorskyi: Monohrafiia [The last rector of Saint Volodymyr university Yevhen Vasylovych Spektorskyi: a monograph]. Vyd.-polihraf. tsentr “Kyivskyi universytet” [in Ukrainian].
 20. Zenkovsky, V. V. (1975). E. V. Spektorsky [E. V. Spektorskyi]. In N. P. Poltoratskyi (Ed.), Russkaia relihiozno-filosofskaia mysl XX veka. Sbornik statei [Russian religious and philosophical though in 20th century. A compilation of articles] (pp. 317–322). Otdel slavianskikh yazykov i literatur Pyttsburhskoho un-ta [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-02

Як цитувати

Крупина, О. Р. (2024). Утвердження духовної природи людини і суспільства у працях Євгена Спекторського емігрантського періоду. Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 13, 57–66. https://doi.org/10.18523/2617-1678.2024.13.57-66