Образ філософії в оповіданні Германа Мелвілла «Ку-ку-рі-ку! або Радісний крик благородного півня Беневентано»

Автор(и)

 • Вадим Ігорович Менжулін Національний університет «Києво-Могилянська академія», Україна https://orcid.org/0000-0002-8136-0600

DOI:

https://doi.org/10.18523/2617-1678.2024.13.73-97

Ключові слова:

філософія, історія філософії, американська філософія, американський трансценденталізм, історія ідей, інтелектуальна історія, біографічний підхід, філософія і література, текстуальний і інтертекстуальний аналіз, витлумачення тексту, герменевтика, філософський переклад, скептицизм, віра, довіра до себе, непокора, Генрі Девід Торо, Ральф Волдо Емерсон, Герман Мелвілл

Анотація

Творчість видатного американського письменника Германа Мелвілла (1819–1891) заведено вважати глибоко філософічною. У своїх творах він часто згадує різноманітні філософські та релігійні традиції, твори, постаті, ідеї тощо. Однак специфічна філософська позиція самого письменника досі залишається недостатньо дослідженою. Серед його творів одним із ключових у цьому плані є оповідання «Ку-ку-рі-ку! або Радісний крик благородного півня Беневетано» (1853). В ньому міститься Мелвіллова реакція на низку ідей представників американського трансценденталізму Ральфа Волдо Емерсона (1803–1882) і Генрі Девіда Торо (1817–1862), зокрема на запропоноване останнім порівняння призначення філософії з ранковим криком півня. В Україні це оповідання майже зовсім невідоме. Намагаючись реконструювати позицію Мелвілла, автор статті відтворив контекст появи твору, здійснив широкий огляд наявної дослідницької літератури, а також підготував робочий переклад оповідання українською. У статті послідовно наведено і прокоментовано цей перекладений текст, прояснено його зв’язок з ідеями Торо і Емерсона, творами інших авторів і самого Мелвілла, його біографією тощо. Здійснений у такий спосіб текстуальний та інтертекстуальний аналіз дає змогу продемонструвати обмеженість поширеної думки, згідно з якою «Ку-ку-рі-ку!» є лише сатирою, спрямованою виключно на дискредитацію трансценденталізму і образу філософії, запропонованого Торо. Насправді у цьому оповіданні знайшла прояв загальна настанова, яка характерна для творчості Мелвілла в цілому і яку можна розглядати як його філософську позицію або його філософський метод чи техніку філософування. Ця техніка полягає у послідовному скептицизмі стосовно різноманітних вірувань, переконань і тверджень, зокрема власних. Її систематичне запровадження веде до демонстрації універсальної амбівалентності. Відповідно до цієї настанови Мелвіллів розгляд ідеї Торо про півня як символу філософії виявляється водночас її критикою і апологією.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Вадим Ігорович Менжулін, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА

vadim.menzhulin@ukma.edu.ua

Посилання

 1. Arsić, B., & Evans, K. L. (2017). Melville’s philosophies. Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publising Inc.
 2. Atell, K. (2013). Language and Labor, Silence and Stasis. In J. Frank (Ed.), A Political Companion to Herman Melville (pp. 194–228). The University Press of Kentucky.
 3. Bardowel, M. (2009). Signor Beneventano and Man Inspirited: A Symbolist Reading of Melville’s “Cock-A-Doodle-Doo!”. Renascence, 61 (4), 221–234. https://doi.org/10.5840/renascence200961425.
 4. Bellini, F. (2017). Charity, Melancholy, and the Protestant Ethic in Herman Melville’s Bartleby and Cock-A-Doodle-Doo!. L’Analisi Linguistica E Letteraria, 25 (1), 29–44. https://www.analisilinguisticaeletteraria.eu/index.php/ojs/article/view/180.
 5. Bohm, A. (2007). Wordsworth in Melville’s “Cock-A-Doodle-Doo”. Leviathan, 9 (1), 25–41. https://doi.org/10.1111/j.1750-1849.2007.01180.x.
 6. Burton, R. (1621). The anatomy of melancholy: what it is, with all the kindes, causes, symptomes, prognostickes, and severall cures of it: in three maine p artitions with their severall sections, members, and subsections, philosophically, medicinally, historically, opened and cut up. Printed by Iohn Lichfield and Iames Short, for Henry Cripps.
 7. Chase, R. V. (1949). Herman Melville: A Critical Study. Macmillan and Co.
 8. Cook, J. A. (2023). Neither believer nor infidel: skepticism and faith in Melville’s shorter fiction and poetry. Cornell University Press.
 9. Cook, J. A., & Yothers, B. (2017). Visionary of the word: Melville and religion. Northwestern University Press.
 10. Dillingham, W. B. (1977). Melville’s short fiction, 1853–1856. University of Georgia Press.
 11. Dow, L. S. (1999, November 14). Tale of the Bluenoses. Halifax Herald. https://homepages.rootsweb.com/~ecross/Locations/NS/bluenoses.htm.
 12. Emery, A. M. (1982). The Cocks of Melville’s ‘Cock-A-Doodle Doo!’ ESQ: A Journal of the American Renaissance, 28 (2), 89–111.
 13. Green, M. B. (1965). Re-appraisals: some commonsense readings in American literature. Norton.
 14. Haliburton, T. C. (1849). The old judge; or, life in a colony. Stringer & Townsend.
 15. Hawthorne, J. (1884). Nathaniel Hawthorne and His Wife. In History of Women (Vol. 2). Printed at the University Press [J. R. Osgood and Co.].
 16. Hawthorne, N. (1852). The Blithedale romance. Ticknor, Reed, and Fields.
 17. Horenko, O. (2011). Taiemnytsi Biloho Kyta [Secrets of the White Whale]. In H. Melvill, Mobi Dik, abo Bilyi Kyt [Moby-Dick, or The Whale] (D. Radiienko, Transl.) (pp. 3–16). Folio [in Ukrainian].
 18. Johansen, I. (2015). The Crowing of the Cock: Melville’s Fantastic Turn in “Cock-A-Doodle-Doo!”. In Walking Shadows (pp. 123–145). https://doi.org/10.1163/9789004303713_006.
 19. Jonik, M. (2018a). Herman Melville and the politics of the inhuman. Cambridge University Press.
 20. Jonik, M. (2018b). Melville among the Philosophers [Corey McCall and Tom Nurmi (Eds.), Melville among the Philosophers, Lexington, 2017, 232 pp., ISBN 9781498536745]. Notre Dame Philosophical Reviews. https://ndpr.nd.edu/reviews/melvilleamong-the-philosophers/.
 21. Kovalov, Yu. (1984). Roman pro Biloho Kyta [Novel on the White Whale]. In H. Melvill, Mobi Dik, abo Bilyi Kyt [ Moby-Dick, or The Whale] (Yu. Lisniak, Transl.) (pp. 5–24). Dnipro [in Ukrainian].
 22. Mariotti, S. (2013). Melville and the Cadaverous Triumphs of Transcendentalism. In J. Frank (Ed.), A Political Companion to Herman Melville (pp. 162–193). The University Press of Kentucky.
 23. McCall, C., & Nurmi, T. (2017). Melville among the philosophers. Lexington Books.
 24. Melvill, H. (1977). Billi Bad, formarsovyi matros [Billy Budd, Foretopman] (V. Korniienko, Transl.). Vsesvit, 3, 99–150 [in Ukrainian].
 25. Melvill, H. (1984). Mobi Dik, abo Bilyi kyt [Moby-Dick, or The Whale] (Yu. Lisniak, Transl.). Dnipro [in Ukrainian].
 26. Melvill, H. (2011). Mobi Dik, abo Bilyi kyt [ Moby-Dick, or The Whale] (D. Radiienko, Transl.). Folio [in Ukrainian].
 27. Melvill, H. (2018). Mobi Dik, abo Bilyi kyt [Moby-Dick, or The Whale] (O. Abramenko, O. Yatsyna, Transl.). #knyholav [in Ukrainian].
 28. Melville, H. (1849a). Mardi: and A voyage thither. Richard Bentley. Melville, H. (1849b). Redburn: His First Voyage. Harper & Brothers.
 29. Melville, H. (1850). White-Jacket; or, The World in a man-of-war. Harper and Brothers; R. Bentley.
 30. Melville, H. (1851). Moby-Dick, or, The whale. Harper and Brothers.
 31. Melville, H. (1852). Pierre; Or, the Ambiguities. Harper & Brothers.
 32. Melville, H. (1853a). Cock-A-Doodle-Doo! or, The Crowing of the Cock Beneventano. Harper’s new monthly magazine, 8, 77–86. https://archive.org/details/sim_harpers-magazine_1853-12_8_43/page/86/mode/2up.
 33. Melville, H. (1853b). Bartleby, the Scrivener: A Story of Wall Street. Putnam’s Monthly Magazine of American Literature, Science and Art, II (11–12), 546–557, 609–615.
 34. Melville, H. (1856a). The piazza tales (1st ed.). Dix & Edwards. https://archive.org/details/piazztales00melvrich/mode/2up.
 35. Melville, H. (1856b). I and my chimney. Putnam’s Monthly Magazine of American Literature, Science and Art, VII (39), 269–283. https://archive.org/details/sim_putnams-magazine_1856-03_7_39/page/268/mode/2up.
 36. Melville, H. (1857). The confidence-man: his masquerade. Dix, Edwards & Co.
 37. Melville, H. (1922). The apple-tree table, and other sketches. Princeton University Press [etc., etc.]. https://archive.org/details/appletreetable00melvrich/page/n3/mode/2up.
 38. Menzhulin, V. (2020a). Vyzhyvut tilky vidliudnyky? [Will only hermits survive?]. In H. Toro, Volden, abo Zhyttia v lisakh [Walden; or, Life in the Woods] (Ya. Strikha, Transl.) (pp. 9–49). Tempora [in Ukrainian].
 39. Menzhulin, V. (2020b). Sova i piven yak symvoly filosofuvannia [An Owl and a Rooster as Symbols of Philosophizing]. Naukovi zapysky NaUKMA. Filosofiia ta relihiieznavstvo, 6, 3–13. https://doi.org/10.18523/2617-1678.2020.6.3-13 [in Ukrainian].
 40. Milder, R. (1997). Explanatory Notes. In Rober Milder (Ed.), Billy Budd, Sailor and Selected Tales (pp. 378–381). Oxford UP.
 41. Moss, S. P. (1968). “Cock-A-Doodle-Doo!” and Some Legends in Melville Scholarship. American Literature, 40 (2), 192–210. https://doi.org/10.2307/2923661.
 42. Myerson, J., Petrulionis, S. H., & Walls, L. D. (2010). The Oxford handbook of transcendentalism. Oxford University Press.
 43. Nalyvaiko, D., & Shakhova, K. (2001). Zarubizhna literatura XIX storichchia. Doba romantyzmu [Foreign literature of the 19th century. The Age of Romanticism]. Navchalna knyha — Bohdan [in Ukrainian].
 44. Oliver, E. S. (1948). “Cock-A-Doodle-Doo!” and Transcendental Hocus-Pocus. The New England Quarterly, 21 (2), 204–216. https://doi.org/10.2307/361749.
 45. Parker, H. (1970). Melville’s Satire of Emerson and Thoreau: An Evaluation of the Evidence. American Transcendental Quarterly (Hartford, Conn.), 7 (1), 61–76.
 46. Parker, H. (1996). Herman Melville: a biography. Johns Hopkins University Press.
 47. Richardson, R. (2013). The Rooster’s Philosophy, or The Gospel According to this Moment. The Thoreau Society Bulletin, 282, 1–4. www.jstor.org/stable/43775733.
 48. Rosenblum, J. (1986). A cock fight between Melville and Thoreau. Studies in Short Fiction, 23 (2), 159–167.
 49. Shekspir, U., & (1899). Hamliet, prynts danskyi [Hamlet, Prince of Denmarke] (P. Kulish, Transl.). Ukrainsko-Ruska vydavnycha spilka [in Ukrainian].
 50. Shekspir, V. (1928). Hamlet, prynts Danskyi [Hamlet, Prince of Denmarke] (M. Starytskyi, Transl.). Knyhospylka [in Ukrainian].
 51. Shekspir, V. (1941). Trahediia pro Hamleta, pryntsa datskoho [Tragedy about Hamlet, Prince of Denmark] (V. Cherevko, Transl.). Derzhavne vydavnytstvo “Mystetstvo” [in Ukrainian].
 52. Shekspir, V. (1986). Hamlet, prynts datskyi [Hamlet, Prince of Denmarke] (L. Hrebinka, Transl.). In V. Shekspir, Tvory v shesty tomakh. Tom 5 [Writings in 6 vols., V. 5] (pp. 5–118). Dnipro [in Ukrainian].
 53. Shekspir, V. (1991). Hamlet, prynts danskyi [Hamlet, Prince of Denmarke] (H. Kochur, Transl.). In H. P. Kochur, Druhe vidlunnia: Pereklady [The second echo: Translations] (pp. 410–540). Dnipro [in Ukrainian].
 54. Shekspir, V. (2008a). Hamlet [Hamlet] (M. Rudnytskyi, Transl.). Vydavnychyi tsentr LNU im. Ivana Franka [in Ukrainian].
 55. Shekspir, V. (2008b). Hamlet [Hamlet] (O. Hriaznov, Transl.). In Viliam Shekspir, Trahedii ta khroniky. Knyha I (“Hamlet”, “Otello”, “Makbet”) [Tragedies and chronicles. Book I (“Hamlet,” “Othello,” “Macbeth”)]. TOV “Zadruha”. https://www.ukrlib.com.ua/world/printit.php?tid=9048 [in Ukrainian].
 56. Shekspir, V. (2008c). Hamlet, prynts danskyi [Hamlet, Prince of Denmarke] (Yu. Andrukhovych, Transl.). Vydavnytstvo “A-BA-BA-HA-LA-MA-HA” [in Ukrainian].
 57. Stein, W. B. (1959). Melville Roasts Thoreau’s Cock. Modern Language Notes, 74 (3), 218–219. https://doi.org/10.2307/3040276.
 58. Stein, W. B. (1962). Melville’s Cock and the Bell of Saint Paul. Emerson Society Quarterly, 27, 5–10.
 59. Stern, L. (2013). Tristram Shendi [ Tristram Shandy] (V. Boiko, Transl.). Tekhnika [in Ukrainian].
 60. Thompson, C. E. (2003). Melville’s “Cock-A-Doodle-Doo!”: a case study in bipolar disorder. ATQ: 19th century American literature and culture, 17 (1), 43–53. https://link.gale.com/apps/doc/A99430579/LitRC?u=anon~73e30120&sid=googleScholar&xid=2f8106ba.
 61. Thoreau, H. D. (1848). Ktaadn and the Maine Woods. The Union Magazine of Literature and Art, 3 (1–5), 29–33, 73–79, 132–137, 177–182, 216–220. https://digitalcollections.nypl.org/items/bc4b49b0-09fb-0132-ce07-58d385a7bbd0.
 62. Thoreau, H. D. (1849a). A week on the Concord and Merrimack rivers. J. Munroe and Company; G. P. Putnam.
 63. Thoreau, H. D. (1849b). Resistance to Civil Government. In Elizabeth P. Peabody (Ed.), Æsthetic Papers (pp. 189–211). The Editor and G.P. Putnam.
 64. Thoreau, H. D. (1854). Walden; оr, Life In the Woods. Ticknor and Fields.
 65. Thoreau, H. D. (1862). Walking. The Atlantic Monthly, A Magazine of Literature, Art, and Politics, IX (LVI), 657–674. https://archive.org/details/sim_atlantic_1862-06_9_56.
 66. Thoreau, H. D. (1866). A Yankee in Canada: with Anti-slavery and reform papers. Ticknor and Fields.
 67. Thoreau, H. D. (2004). Walden: a fully annotated edition (J. S. Cramer, Ed.). Yale University Press.
 68. Thoreau, H. D. (2013). Delphi Complete Works of Henry David Thoreau. Delphi Classics.
 69. Toro, H. (2020). Volden, abo Zhyttia v lisakh [Walden; or, Life in the Woods] (Ya. Strikha, Transl.). Tempora [in Ukrainian].
 70. Yalçin, O. B. (2019). The dichotomy of Melville’s Moby Dick: American transcendentalism and anti-transcendentalism. Atatürk University Journal of Faculty of Letters, 63, 263–278.
 71. Young, P. (1993). The private Melville. Pennsylvania State University Press.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-02

Як цитувати

Менжулін, В. І. (2024). Образ філософії в оповіданні Германа Мелвілла «Ку-ку-рі-ку! або Радісний крик благородного півня Беневентано». Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство, 13, 73–97. https://doi.org/10.18523/2617-1678.2024.13.73-97