DOI: https://doi.org/10.18523/2617-16781141914

Інший і Чужий у структурі людського Я (М. Бубер, Е. Левінас, Ю. Кристева)

Тaras Lyuty

Анотація


У статті розкрито стосунок між людським Я і двома його відмінними формами – Інше та Чуже. Іншість розглянуто як будь-яку альтернативну форму буття, а Чуже як певну форму ворожої неприйнятності.

Проблемою дослідження є пошук виходу за межі егоцентричного мислення. Мета полягає в з’ясуванні того, як досвід Я збагачується через долучення до позицій Іншого й Чужого. Засобом дослідження є порівняльний аналіз трьох концепцій.

Насамперед у розвідці розкрито структуру відносин між Я і Ти згідно з теорією Мартіна Бубера. Цей зв’язок характеризується відкритістю, близькістю та довірою. Монолітний світ постає як подвійний, а владні домагання в ньому мають бути замінені повагою та відповідальністю.

Надалі на прикладі ідей Емануеля Левінаса доведено, що тотальність буття розмикається взаємодією з Іншим завдяки симпатії та любові. Таким чином, Інший розкривається через його Обличчя, відкрите для Я. Моє існування залежить від того, що Я переживаю страх за існування Іншого.

Нарешті, відповідно до уявлень Юлії Кристевої, вагомим аспектом людської ідентичності є визнання в осередку Я суттєвих елементів Чужого. Прийнявши й розпізнавши їх у собі, людина здатна прояснити власне призначення.

Як наслідок, Інший/Чужий дозволяє реалізувати специфічну здатність до перевтілення й готовності до змін. У структурі особистості з’являється потреба не лише стати Іншим, а й зрозуміти його.

Матеріал надійшов 26.02.2018


Ключові слова


Інший; Чужий; симпатія; відповідальність; ідентичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Aristotle. (2003). Polityka [Politics]. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].

Buber, M. (1995). Ich und Du. Stuttgart: Reclam.

Buber, M. (2012). Ya i Ty. Shliakh liudyny za khasydskym vchenniam [Me and Thou. The Way of Man: According to Hasidic Teaching]. Kyiv: Dukh i Litera [in Ukrainian].

Classen, A. (2004). Chuzhe y svoie. Novyi chas [Foreign and ours. Modern time]. In P. Dinzelbacher (Ed.), Istoriia yevropeiskoi mentalnosti [History of European mentality] (pp. 478-499). Lviv: Litopys [in Ukrainian].

Dinzelbacher, P. (Ed), Istoriia yevropeiskoi mentalnosti [History of European mentality]. (2004). Lviv: Litopys [in Ukrainian].

Kristeva, Ju. (2004). Sami sobi chuzhi [Strangers to ourselves]. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].

Kühnel, H. (2004). Chuzhe y svoie. Serednovichchia [Foreign and ours. Middle age]. In P. Dinzelbacher (Ed.), Istoriia yevropeiskoi mentalnosti [History of European mentality] (pp. 464-477). Lviv: Litopys [in Ukrainian].

Levinas, E. (1999). Mizh namy: Doslidzhennia. Dumky-pro-inshoho [Entre nous: on thinking-of-the-other]. Kyiv: Dukh i Litera, Zadruha [in Ukrainian].

Lyuty, T. (2017, March 23). Chuzhyi/Inshyi [Stranger/Other]. Ukrainskyi tyzhden, 13 (489). Retrieved from http://tyzhden.ua/Columns/50/188334 [in Ukrainian].

Lyuty, T. (2017, November 16). Ya i Ty [Me and Thou]. Ukrainskyi tyzhden, 46 (522). Retrieved from http://tyzhden.ua/Columns/50/203978 [in Ukrainian].

Lyuty, T. (2017, November 23). Pered podoboiu Inshoho [In the Face of the Other]. Ukrainskyi tyzhden, 47 (523). Retrieved from http://tyzhden.ua/Columns/50/204407 [in Ukrainian].

Lyuty, T. (2017, December 2). Mii Chuzhyi [My Stranger]. Ukrainskyi tyzhden, 49 (525). Retrieved from http://tyzhden.ua/Columns/50/205021 [in Ukrainian].

Malakhov, V. (1999). Emanuel Levinas: pohliad iz Kyieva [Emanuel Levinas: A Regard From Kyiv]. In Levinas, E. (1999). Mizh namy: Doslidzhennia. Dumky-pro-inshoho [Entre nous: on thinking-of-the-other] (pp. 267-284). Kyiv: Dukh i Litera, Zadruha [in Ukrainian].

Stutzinger, D. (2004). Chuzhe y svoie. Antychnist [Foreign and ours. Antiquity]. In P. Dinzelbacher (Ed.), Istoriia yevropeiskoi mentalnosti [History of European mentality] (pp. 449-463). Lviv: Litopys [in Ukrainian].

Yampolskaya, A. (2011). Emmanuel Levinas. Filosofiia i biografiia [Emmanuel Levinas. Philosophy and Biography]. Kyiv: Dukh i Litera [in Russian].


Copyright (c) 2018 Тaras Lyuty

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.