Том 1 (2018)

Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство

Зміст

Статті

Філософсько-антропологічні студії в НаУКМА: проблема морально-етичної природи людини PDF
Dmytro Mykhailov 3-11
Вчення Арістотеля про субстанцію: томістичний погляд PDF
Bohdan Babenko 12-19
Інший і Чужий у структурі людського Я (М. Бубер, Е. Левінас, Ю. Кристева) PDF
Тaras Lyuty 20-28
Як читати автора: медитація про метод PDF
Liudmyla Rechych 29-34
Утопія і нігілізм: філософські уроки Лєшека Колаковського PDF
Iryna Bondarevska 35-42
Антропологічні візії Маркеліна Олесницького PDF
Viktor Kozlovskyi 43-54
Історико-філософська концепція Петра Кудрявцева: європейський контекст PDF
Liudmyla Pastushenko 55-64
На шляху до християнсько-юдейського діалогу: за матеріалами публікацій у журналі «Труды Киевской духовной академии» (1860–1917). PDF
Vadym Menzhulin 65-78
Критико-бібліографічні практики інтеграції біблійних студій у КДА до європейського богословсько-дослідницького контексту (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) PDF
Serhii Holovashchenko 79-90
Філософія Ніцше як творення концептів (XVI Могилянський історико-філософський семінар) PDF
Тaras Lyuty, Mykhailo Minakov, Vakhtang Kebuladze, Vadym Menzhulin 91-105
Сходознавчий гурток НаУКМА: історія та сучасність PDF
Nataliia Pavlyk, Maryna Mudrak 106-107