Том 1 (2018)

Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство

Пропонований том висвітлює актуальні проблеми вивчення історії західної філософії та філософської і богословської спадщини Київської духовної академії. Частину матеріалів присвячено актуальним подіям наукового життя кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА.

Журнал адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам, магістрантам, усім, хто цікавиться філософією і релігієзнавством.

Зміст

Статті

Філософсько-антропологічні студії в НаУКМА: проблема морально-етичної природи людини PDF
Dmytro Mykhailov
Вчення Арістотеля про субстанцію: томістичний погляд PDF
Bohdan Babenko
Інший і Чужий у структурі людського Я (М. Бубер, Е. Левінас, Ю. Кристева) PDF
Тaras Lyuty
Як читати автора: медитація про метод. PDF
Liudmyla Rechych
Утопія і нігілізм: філософські уроки Лєшека Колаковського PDF
Iryna Bondarevska
Антропологічні візії Маркеліна Олесницького PDF
Viktor Kozlovskyi
Історико-філософська концепція Петра Кудрявцева: європейський контекст PDF
Liudmyla Pastushenko
На шляху до християнсько-юдейського діалогу: за матеріалами публікацій у журналі «Труды Киевской духовной академии» (1860–1917). PDF
Vadym Menzhulin
Критико-бібліографічні практики інтеграції біблійних студій у КДА до європейського богословсько-дослідницького контексту (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) PDF
Serhii Holovashchenko
Філософія Ніцше як творення концептів (XVI Могилянський історико-філософський семінар) PDF
Тaras Lyuty, Mykhailo Minakov, Vakhtang Kebuladze, Vadym Menzhulin
Сходознавчий гурток НаУКМА: історія та сучасність PDF
Nataliia Pavlyk, Maryna Mudrak