DOI: https://doi.org/10.18523/2617-16781141922

Філософія Ніцше як творення концептів (XVI Могилянський історико-філософський семінар)

Тaras Lyuty, Mykhailo Minakov, Vakhtang Kebuladze, Vadym Menzhulin

Анотація


Могилянський історико-філософський семінар започаткувала кафедра філософії та релігієзнавства НаУКМА (спільно з Українським філософським фондом) у 2003 р. Окрім співробітників, аспірантів та докторантів кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА, участь у роботі семінару регулярно беруть фахівці з інших наукових інституцій. Загалом проведено вже 16 засідань, що були присвячені таким темам: «Історико-філософське знання в Україні: стан і перспективи» (2003), «Актуальні проблеми історико-філософського джерелознавства» (2004), «Проблема інтерпретації тексту в історико-філософському дослідженні» (2005), «Історико-філософська спадщина Дмитра Чижевського» (2006), «Історико-філософські дослідження в Україні: стан і перспективи» (2007), «Проблема методу в історико-філософському пізнанні» (2007), «Олексій Лосєв: постать і спадщина (до 115 річниці з дня народження мислителя)» (2008), «Методологія історико-філософського пізнання: актуальні стратегії» (2008), «Вільгельм Віндельбанд як філософ та історик філософії: (до 160 річниці з дня народження мислителя)» (2008), «Спадщина Геґеля у дзеркалі історико-філософських інтерпретацій» (2009), «Історико-філософські студії: нове покоління» (2010, 2011), «Кантівський критицизм крізь призму Вольфівського догматизму» (2012), «Рецепція індійської філософії в Україні: 1840-і – 1930-ті роки. Лінія Вед» (2013), «Чи відповів Кант на питання: Що є людина?» (2016). Матеріали перших трьох засідань семінару опубліковано як окремий збірник (Ткачук, 2006).

Нижче публікуються матеріали XVI засідання Могилянського історико-філософського семінару, яке відбулося в НаУКМА 1 лютого 2017 р. і було присвячено темі «Філософія Ніцше як творення концептів» (2017). Доповідач – Т. Лютий, співдоповідачі (диспутанти) – М. Мінаков та В. Кебуладзе. Вів засідання В. Менжулін. Аудіозапис заходу розшифрував аспірант кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА Т. Фостяк.

Матеріал надійшов 28.02.2018


Ключові слова


Ніцше; Дельоз; Ґваттарі; концепт; історія філософії

Повний текст:

PDF

Посилання


Bell, D. A. (2017, January 17). Donald Trump Is Making the Great Man Theory of History Great Again. Foreign Policy. Retrieved from http://foreignpolicy.com/2017/01/12/donald-trump-is-making-the-great-man-theory-of-history-great-again/.

Deleuze, G., & Guattari, F. (1991). Qu’est-ce que la philosophie? Paris: Editions de Minuit.

Kozlovskyi, V. P. (2014). Kantova antropolohiia: dzherela, konsteliatsii, modeli [Kant’s Anthropology: Sources, Constallations, Models]. Кyiv: Publishing house “Kyievo-Mohylianska akademiia” [“Kyiv-Mohyla Academy”] [in Ukrainian].

Lyuty, Т. (2016). Nitsshe. Samoperevershennia [Nietzsche. Self-Overcoming]. Кyiv: Tempora [in Ukrainian].

Menzhulin, V. I. (2017). Pro nereduktsiinu biohrafiiu ta vichne samoperevershennia (Lyuty T., Nitsshe. Samoperevershennia. Kyiv: Tempora, 2016) [On Nonreductive Biography and Eternal Self-Overcoming (Lyuty, Т. Nietzsche. Self-Overcoming. Кyiv: Tempora, 2016)]. Sententiae, 36 (1), 166-172. https://doi.org/10.22240/sent36.01.166 [in Ukrainian].

Minakov, М. А. (2007). Istoriia poniattia dosvidu [History of the Concept of Experience]. Кyiv: Parapan [in Ukrainian].

Nietzsche, F. (1988). Morgenröte. In F. Nietzsche, Sämtliche Werke: Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, 3 Bd. (9-331). Berlin: Walter de Gruyter.

Stack, G. (1991). Emerson and Nietzsche: Fate and Existence. Nineteenth-Century Prose, 19 (1), 1-15.

Tkachuk, M. L. (Ed.). (2006). Mohylianskyi istoryko-filosofskyi seminar. Vypusk 1: 2003–2005. Materialy zasidan [Kyiv-Mohyla Seminar on the History of Philosophy. Issue 1: 2003-2005. Meeting Proceedings]. Кyiv: Publishing house “Kyievo-Mohylianska akademiia” [“Kyiv-Mohyla Academy”] [in Ukrainian].


Copyright (c) 2018 Тaras Lyuty, Mykhailo Minakov, Vakhtang Kebuladze, Vadym Menzhulin

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.