DOI: https://doi.org/10.18523/2617-1678.2019.4.73-78

Чуже як предмет респонзивної феноменології Бернгарда Вальденфельса

Sofiia-Olga Kungurtseva

Анотація


У статті розглянуто особливості рецепції проблеми Чужого в горизонті респонзивної феноменології Бернгарда Вальденфельса. Висвітлено кореляції між цією і попередньою феноменологічною традицією, зокрема що стосується можливостей інтенційного схоплення Чужого та його передрозуміння. Значну увагу при розгляді проблеми приділено характеристиці Чужого як гіперфеномена, досвід якого має парадоксальні риси. З’ясовано, що спроби подолати обмеженість доступу до Чужого перетворюються на неправомірний універсалізм і загрожують нормальному перебігу міжкультурної комунікації. Хід міркувань Б. Вальденфельса викладено в такий спосіб, аби читач міг чітко простежити практичний потенціал зазначеної теми, зокрема в культурній, політичній та етичній площинах. Так, метод респонзивної редукції дає змогу підважити європоцентристські претензії (як і кожну іншу регулятивну риторику) завдяки акцентуванню контингентного характеру будь-яких нормативних формацій. Продемонстровано, як здійснення такого епохе уможливлює більш якісну комунікацію на різних рівнях. Виявлено, що розвиток закладених до феноменології принципів та їхнє застосування на практиці допомагають як поглибити інтрасуб’єктивне знання, так і покращити порозуміння з іншими.

Ключові слова


феноменологія; Чужий; респонзивність; топографія; патос; Третій; європоцентризм

Повний текст:

PDF

Посилання


Conklin, W. (2007). Statelessness and Bernhard Waldenfels’ Phenomenology of the Alien. Journal Of The British Society For Phenomenology, 38 (3), 280–296. doi: https://doi.org/10.1080/00071773.2007.11006619

Endreß, M. (2003). Verstehen des Fremden vom Anderen her. Zu Bernhard Waldenfels’ phänomenologischen Sondierungen. Soziologische Revue, 26 (1), 3–15. doi: https://doi.org/10.1524/srsr.2003.26.1.3

Friesen, N. (2014). Bernhard Waldenfels’ Responsive Phenomenology of the Alien: An Introduction and Review. Phenomenology & Practice, 8 (1), 68–77. doi: https://doi.org/10.29173/pandpr20640

Husserl, E. (1973). Cartesianische Meditationen und Pariser Vortrage (2nd ed.). Haag: M. Nijhoff. doi: https://doi.org/10.1007/978-94-011-3029-5_2

Merleau-Ponty, M. (1976). Phénoménologie de la perception. Paris: Gallimard.

Musil, R. (1990). Der Mann ohne Eigenschaften. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Müller-Funk, W. (2007). Space and Border : Simmel, Waldenfels, Musil. In Border poetics de-limited (p. 75–95). Hannover: Wehrhahn.

Waldenfels, B. (1991). Der Stachel des Fremden. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Waldenfels, B. (2002). Introduction to phenomenology. Kyiv: Alterpress [in Ukrainian].

Waldenfels, B. (2004). Topography of the Alien. Kyiv: PPS-2002 [in Ukrainian].

Waldenfels, B. (2006). Inside and Outside the Order. Ethical Perspectives, 13 (3), 359–381. doi: https://doi.org/10.2143/ep.13.3.2017780

Waldenfels, B. (2010). Bewährungsproben der Phänomenologie. Philosophische Rundschau, 57 (2), 154–178. doi: https://doi.org/10.1628/003181510791542418

Waldenfels, B. (2011). In place of the Other. Continental Philosophy Review, 44 (2), 151–164.

Waldenfels, B. (2011). Phenomenology of the alien. Evanston: Northwestern University Press.

Waldenfels, B. (2011). Strangeness, Hospitality, and Enmity. In Philosophy and the Return of Violence: Studies From This Widening Gyre (p. 89–100). Continuum International Publishing Group.

Waldenfels, B. (2014). Comparing the Incomparable: Crossing Intercultural Borders. In M. Xie, The Agon of Interpretations: Towards a Critical Intercultural Hermeneutics (p. 83–98). University of Toronto Press. doi: https://doi.org/10.3138/9781442696303-006

Waldenfels, B. (2015). The Equating of the Unequal. Social Imaginaries, 1 (2), 92–102.

Waldenfels, B. (2016). Topographie des Fremden. Frankfurt am Main: Suhrkamp.


Copyright (c) 2019 Sofiia-Olga Kungurtseva

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.