Том 4 (2019)

Наукові записки НаУКМА. Філософія та Релігієзнавство

Зміст

Статті

Петро Ліницький як апологет метафізики у «вік науки» PDF
Viktor Kozlovskyi 3-16
Викривальне богослов’я у Київській духовній академії: завдання та змістовне наповнення лекційних курсів (1823–1869 рр.) PDF
Volodymyr Bureha 17-29
Чудо і надприродне в євангельському наративі: апологетична позиція професора Київської духовної академії Дмитра Богдашевського (архієпископа Василія) PDF
Serhii Holovashchenko 30-39
Культурно-символічні картини світу як предмет власне філософської рефлексії у світлі проекту відтворення історії Європи в «картинно» увиразнених онтологіях PDF
Yurii Svatko 40-57
Дефініція міфу: у пошуках інклюзивного підходу PDF
Oleksandr Siedin 58-66
Конструюючи реальність: мистецтво як поле боротьби репрезентацій політичних ідеологій PDF
Andrii Onyshchenko 67-72
Чуже як предмет респонзивної феноменології Бернгарда Вальденфельса PDF
Sofiia-Olga Kungurtseva 73-78
Спекулятивний матеріалізм Квентіна Меясу як вияв раціональності не-Одного PDF
Vasyl Korchevnyi 79-87
Покликання людини у католицькому соціальному вченні PDF
Yevhen Muliarchuk 88-95