Том 5 (2020): Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство