NaUKMA Research Papers in Philosophy and Religious Studies
Published by National University of Kyiv-Mohyla Academy
P-ISSN: 2617-1678
E-ISSN: 2617-5703

Том 5 (2020)

Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство

Зміст

Статті

Мімезис: антропокультурний вимір подвоєння PDF
Taras Lyuty 3-14
Функціональний успіх інтелектуальних автоматів PDF
Alexander Mayevsky 15-25
Культурно-символічна картина світу латинського християнського Середньовіччя: онтологічний вимір PDF
Yurii Svatko 26-59
Витоки розмежування понять «пояснення» і «розуміння» у філософії науки та історії ХІХ століття PDF
Mykola Bakaiev 60-68
Прагматизм як інтелектуальна культура демократії (історико-філософський есей у контексті сучасності) PDF
Nina Polishchuk 69-80
Проблема репрезентації маргіналізованих спільнот у філософії Ричарда Рорті PDF
Kseniia Meita 81-89
Чи потрібний нам Геґель? (нотатки читача до українського перекладу «Феноменології духу») PDF
Viktor Kozlovskyi 90-102
«Рік [17]69 дав мені велике світло» (семінар Кантівського товариства в Україні) PDF
Vitali Terletsky, Viktor Kozlovskyi 103-105