Том 2 (2018)

Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство

Не оминаючи увагою актуальних проблем філософського пізнання, автори пропонованого тому висвітлюють переважно маловідомі сторінки історії філософської та богословської думки в Києві ХІХ – початку ХХ ст., пов’язані з діяльністю професорів Київської духовної академії й Університету Св. Володимира та їхнім досвідом творчих взаємин і плідного діалогу з західноєвропейськими інтелектуальними течіями, напрямами і традиціями.

Журнал адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам, маґістрантам, усім, хто цікавиться філософією та релігієзнавством.

Зміст

Статті

Становлення великих груп: від натовпу та публіки до владно-видовищних масових рухів PDF
Тaras Lyuty 3-16
Амбівалентність ролі «автора» у фотографічному зображенні PDF
Yuliia Petruk 17-25
Рукопис Памфіла Юркевича «Философия неоплатоническая»: джерелознавчий аналіз PDF
Anna Pylypiuk 26-34
Рецепція ідей марбурзького неокантіанства у ранній період творчості Євгена Спекторського PDF
Oksana Slobodian 35-42
Рецепція наукових досліджень Івана Сікорського на Заході PDF
Vadym Menzhulin 43-56
Розвиток гомілетики в Київській духовній академії: західні впливи та пошуки власного шляху PDF
Volodymyr Bureha 57-64
Критичні огляди та рецензії професорів Київської духовної академії на закордонну біблієзнавчу літературу: тематика і зміст (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) PDF
Serhii Holovashchenko 65-78
Дослідження католицизму на сторінках журналу «Труды Киевской духовной академии» (1860-ті – початок 1900-х рр.) PDF
Liudmyla Pastushenko 79-97