Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство

Журнал «Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує оригінальні статті та дослідницькі матеріали в галузі філософських наук і релігієзнавства.

Журнал заснувала у 1996 р. кафедра філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія». У 1996‒2017 рр. виходив друком як частина багатосерійного видання «Наукові записки НаУКМА» (серія «Філософія та релігієзнавство»).

Журнал «Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство» входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Метою журналу є висвітлення сучасних дослідницьких підходів та результатів оригінальних фахових досліджень, відповідних міжнародним академічним стандартам, у галузі філософських наук та релігієзнавства за визначеним тематичним спрямуванням.

Попередні випуски журналу «Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство» зберігаються в репозитарії НаУКМА.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Том 1 (2018): Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство

Пропонований том висвітлює актуальні проблеми вивчення історії західної філософії та філософської і богословської спадщини Київської духовної академії. Частину матеріалів присвячено актуальним подіям наукового життя кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА.

Журнал адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам, магістрантам, усім, хто цікавиться філософією і релігієзнавством.

Зміст

Статті

Філософсько-антропологічні студії в НаУКМА: проблема морально-етичної природи людини PDF
Dmytro Mykhailov 3-11
Вчення Арістотеля про субстанцію: томістичний погляд PDF
Bohdan Babenko 12-19
Інший і Чужий у структурі людського Я (М. Бубер, Е. Левінас, Ю. Кристева) PDF
Тaras Lyuty 20-28
Як читати автора: медитація про метод. PDF
Liudmyla Rechych 29-34
Утопія і нігілізм: філософські уроки Лєшека Колаковського PDF
Iryna Bondarevska 35-42
Антропологічні візії Маркеліна Олесницького PDF
Viktor Kozlovskyi 43-54
Історико-філософська концепція Петра Кудрявцева: європейський контекст PDF
Liudmyla Pastushenko 55-64
На шляху до християнсько-юдейського діалогу: за матеріалами публікацій у журналі «Труды Киевской духовной академии» (1860–1917). PDF
Vadym Menzhulin 65-78
Критико-бібліографічні практики інтеграції біблійних студій у КДА до європейського богословсько-дослідницького контексту (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) PDF
Serhii Holovashchenko 79-90
Філософія Ніцше як творення концептів (XVI Могилянський історико-філософський семінар) PDF
Тaras Lyuty, Mykhailo Minakov, Vakhtang Kebuladze, Vadym Menzhulin 91-105
Сходознавчий гурток НаУКМА: історія та сучасність PDF
Nataliia Pavlyk, Maryna Mudrak 106-107