Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство

Журнал «Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує оригінальні статті та дослідницькі матеріали в галузі філософських наук і релігієзнавства.

Журнал заснувала у 1996 р. кафедра філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія». У 1996‒2017 рр. виходив друком як частина багатосерійного видання «Наукові записки НаУКМА» (серія «Філософія та релігієзнавство»).

Журнал «Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство» входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.


Зображення домашньої сторінки журналу

Метою журналу є висвітлення сучасних дослідницьких підходів та результатів оригінальних фахових досліджень, відповідних міжнародним академічним стандартам, у галузі філософських наук та релігієзнавства за визначеним тематичним спрямуванням.

Попередні випуски журналу «Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство» зберігаються в репозитарії НаУКМА.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

Том 2 (2018): Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство

Не оминаючи увагою актуальних проблем філософського пізнання, автори пропонованого тому висвітлюють переважно маловідомі сторінки історії філософської та богословської думки в Києві ХІХ – початку ХХ ст., пов’язані з діяльністю професорів Київської духовної академії й Університету Св. Володимира та їхнім досвідом творчих взаємин і плідного діалогу з західноєвропейськими інтелектуальними течіями, напрямами і традиціями.

Журнал адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам, маґістрантам, усім, хто цікавиться філософією та релігієзнавством.

Зміст

Статті

Становлення великих груп: від натовпу та публіки до владно-видовищних масових рухів PDF
Тaras Lyuty 3-16
Амбівалентність ролі «автора» у фотографічному зображенні PDF
Yuliia Petruk 17-25
Рукопис Памфіла Юркевича «Философия неоплатоническая»: джерелознавчий аналіз PDF
Anna Pylypiuk 26-34
Рецепція ідей марбурзького неокантіанства у ранній період творчості Євгена Спекторського PDF
Oksana Slobodian 35-42
Рецепція наукових досліджень Івана Сікорського на Заході PDF
Vadym Menzhulin 43-56
Розвиток гомілетики в Київській духовній академії: західні впливи та пошуки власного шляху PDF
Volodymyr Bureha 57-64
Критичні огляди та рецензії професорів Київської духовної академії на закордонну біблієзнавчу літературу: тематика і зміст (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) PDF
Serhii Holovashchenko 65-78
Дослідження католицизму на сторінках журналу «Труды Киевской духовной академии» (1860-ті – початок 1900-х рр.) PDF
Liudmyla Pastushenko 79-97